Webbplats om välfungerande samverkan mellan myndigheter

Webbplatsen godsamverkan.se är en del av Arbetsförmedlingens och Socialstyrelsens regeringsuppdrag från 2014 att kartlägga, sammanställa och sprida exempel på välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen kring personer med ekonomiskt bistånd.

Webbplatsen har tagits fram av Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen för att stödja utvecklingen av lokal samverkan. En god samverkan mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten bidrar till en helhetsbild av individens behov och att rätt insatser kan sättas in tidigare. Det blir en effektivare handläggning och individen kan snabbare komma i arbete och få egen försörjning.

På webbplatsen finns kunskap, inspiration och tips för samverkan kring personer som har ekonomiskt bistånd och är arbetssökande.

Besök webbplatsen God samverkan

Tillägsinformation