Utbildningsmaterial

Här hittar du utbildningsmaterial som Arbetsförmedlingen tagit fram. Utbildningsmaterialen utgår ifrån myndighetens uppdrag och riktar sig till olika målgrupper.

Webbutbildning om romsk inkludering - om jämlikhet för romer på arbetsmarknaden

Den här utbildningen handlar om romers villkor på arbetsmarknaden. Vad är det som gör att romer inte har tillgång till arbetsmarknaden? I den här kursen har vi försökt att fånga vad det kan handla om och uppmanar dig, som går kursen, att fundera över vad du kan göra annorlunda.

Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden

Vägledningsmaterial till pedagoger, studie- och yrkesvägledare

Det här är ett vägledningsmaterial som kan fungera som ett stöd för dig som är till exempel pedagog, handledare eller studie- och yrkesvägledare för att öka kunskapen om arbetsmarknaden, yrken och studier bland yngre. Materialet ska ge ett stöd i att sätta igång tankar och öka medvetenheten kring sitt yrkesval. Det är i första hand tänkt för elever i grundskolan och gymnasiet, men går mycket väl att använda även för vuxna i behov av vägledning

Vägledningsmaterial till pedagoger, studie-och yrkesvägledare

Webbplats om välfungerande samverkan mellan myndigheter

Webbplatsen är en del av Arbetsförmedlingens och Socialstyrelsens regeringsuppdrag från 2014 att kartlägga, sammanställa och sprida exempel på välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen kring personer med ekonomiskt bistånd.

Välfungerande samverkan mellan myndigheter

Tillägsinformation