Så här använder du verktyget för veckostatistiken

Verktyget för veckostatistiken består av tre flikar: Platser, Sökande och Utskriftsrapporter.

I flikarna Platser och Sökande redovisas en sammanställning av statistiken för den senaste veckan samt förändringen mot föregående vecka och motsvarande vecka föregående år.

Flikarna Platser och Sökande har tre underflikar där statistiken redovisas som Översikt, Diagram eller Data. Du väljer flik genom att klicka på dem.

Under fliken Utskriftsrapporter finns möjlighet att skriva ut en kombinerad rapport med en översikt av platser och sökande.

Startläge för Platser och Sökande är data för hela landet. Längst till höger finns boxar med valmöjligheter om du vill bryta ner statistiken per län och kommun.

I fliken Platser kan du välja rapport, län och kommun. Under fliken Sökande går det dessutom att välja ålder, födelseland, funktionshinder och kön. Flikarna Diagram och Data visar utvecklingen för den valda variabeln under de tre senaste åren.

För att göra ett val i boxarna till höger, klicka antingen i den tomma rutan eller på pilen precis till höger om boxen. I listan som då visar sig klickar du på den variabel du vill se. För att ta bort ett val, klicka en gång i rutan där valet står grönmarkerat. Det går även att klicka på knappen radera val som visas längst upp på högra sidan. Då raderas samtliga gjorda val på sidan. I rubrikraden ovanför datatabellen står vilka val som är gjorda.

Urvalsmöjligheter i veckostatistiken

Rapport

Redovisning av en specifik variabel. Den valda variabeln visas i flikarna diagram eller data som en längre tidserie. Mer information om varje variabel hittar du via länken "Definitioner" som visas längst upp på högra sidan i varje flik.

Län

Det län som sökande tillhörde vid uppdateringstillfället.

Kommun

Den kommun sökande hade som hemkommun vid uppdateringstillfället.

Ålder

Åldersgrupper - 24 år, 25-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år samt 60 -

Födelseland

Född i Sverige respektive född utanför Sverige

Funktionshinder

Ja respektive Nej, visar om den sökande har ett registrerat funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Kön

Kvinna respektive Man

Tillägsinformation