Veckostatistik

Här hittar du veckostatistik om arbetssökande och platser, fördelat på riket, län ochkommuner. Uppdateras varje måndag klockan 10.45.         

                                                     Veckans siffror

Kort om vecka 3: 

  •   7 828  personer fick arbete  (9 212)
  •  30 039  nya lediga platser anmäldes (33 010)
  •   8 022  anmälde sig som arbetssökande (8 411)

Siffror inom parentes motsvarar siffror för år 2018.

Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta enheten Verksamhetsanalys. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till:
statistik@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support

Läs gärna instruktionerna för hur veckostatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du veckostatistikfunktionen

Tillägsinformation