Varselstatistik

Varje månad publiceras månadens inkomna varsel. Enligt främjandelagen är en arbetsgivare, privat eller offentlig, skyldig att lämna varsel till Arbetsförmedlingen inför driftsinskränkning av minst fem arbetstagare. Mindre driftinskränkningar ingår inte i statistiken.

Antal varsel och antal berörda personer. År 2017


Näringsgren (riket)

           
Januari Februari Mars April    
Maj Juni Juli Augusti    
September Oktober November December    
           

Län

           
Januari Februari Mars April    
Maj Juni Juli Augusti    
September Oktober November December    
           

Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta Arbetsförmedlingens statistikenhet. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till
statistikenheten@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2017

Klockan 08.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 12 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 10 maj
 • 15 juni
 • 10 juli
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 10 oktober
 • 13 november
 • 14 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden