Tidigare statistik

Arbetssökande, 1996 - 2017

Inskrivna arbetslösa - tid utan arbete 2006 - 2017 

Inskrivna arbetslösa, 2008 - 2017 

Tillägsinformation