Månadsstatistik

Här hittar du månadsstatistik om arbetssökande och lediga platser. Statistik om moderna beredskapsjobb, se nedan.

Månadens siffror

Kompletterande statistik, Moderna beredskapsjobb

I Arbetsförmedlingens månads- och veckostatistik syns inte samtliga pågående beslut gällande moderna beredskapsjobb. Detta beror på att systemstöd för att ta beslut om moderna beredskapsjobb infördes först i slutet av mars 2017. Modellen och regelverket för moderna beredskapsjobb är detsamma som för extratjänst och i väntan på möjligheten att fatta särskilt beslut om moderna beredskapsjobb fattades beslut om extratjänst i staten.

Statistiken för moderna beredskapsjobb som Arbetsförmedlingen rapporterar till regeringen baseras på pågående beslut om extratjänster i staten samt beslut om moderna beredskapsjobb. Denna distinktion är tyvärr inte möjlig att göra i månadsstatistiken. Som komplement till månadsstatistiken kommer vi därför månatligen publicera en sammanställning av pågående beslut,

”Moderna beredskapsjobb, pågående deltagarperioder”


Översikt arbetsmarknadsdata juni 2017

Riket

2017-06 2016-06

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

635 956

641 834

- därav inom etableringsuppdraget

76 268

57 910

INSKRIVNA ARBETSLÖSA

350 685

345 581

- därav inom etableringsuppdraget

59 624

46 712

Tid utan arbete mer än 6 månader

219 419

211 017

- därav inom etableringsuppdraget

44 964

32 894

Tid utan arbete mer än 12 månader

145 321

142 346

- därav inom etableringsuppdraget

25 070

20 288

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

95 019

100 784

- därav inom etableringsuppdraget

1 411

866

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD

91 610

90 357

- därav inom etableringsuppdraget

3 435

2 637

NYSTARTSJOBB

42 858

48 617

- därav inom etableringsuppdraget

3 942

2 344

YRKESINTRODUKTION

670

861

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

UTBILDNINGSKONTRAKT

2 255

880

- därav inom etableringsuppdraget

1

0

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN

52 859

54 754

- därav inom etableringsuppdraget

7 855

5 351

Antal deltagare per leverantör

Antal deltagare per leverantör, juni 2017

För tjänsten:

Stöd och matchning          Introduktion till arbete        Utbildning

Sökande per a-kassa

Antal sökande (inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) per a-kassa, juni 2017

Sökande per a-kassa


Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta Arbetsförmedlingens statistikenhet. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till
statistikenheten@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support


Läs gärna instruktionerna för hur månadsstatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du månadsstatistikfunktionen

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2017

Klockan 08.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 12 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 10 maj
 • 15 juni
 • 10 juli
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 10 oktober
 • 13 november
 • 14 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden