Arbetsförmedlingen

Månadsstatistik

Här hittar du månadsstatistik om arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, ett år tillbaka i tiden.

Månadens siffror

Översikt arbetsmarknadsdata december 2016

Riket

2016-12 2015-12

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

653 196

668 933

- därav inom etableringsuppdraget

70 267

54 308

INSKRIVNA ARBETSLÖSA

372 232

381 146

- därav inom etableringsuppdraget

58 901

44 950

Tid utan arbete mer än 6 månader

216 832

218 471

- därav inom etableringsuppdraget

37 468

30 790

Tid utan arbete mer än 12 månader

147 345

145 185

- därav inom etableringsuppdraget

24 358

19 238

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

92 120

97 594

- därav inom etableringsuppdraget

795

717

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD

88 259

88 434

- därav inom etableringsuppdraget

2 640

2 532

NYSTARTSJOBB

45 489

44 770

- därav inom etableringsuppdraget

2 315

1 925

YRKESINTRODUKTION

774

911

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

UTBILDNINGSKONTRAKT

1 978

50

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN

52 344

56 028

- därav inom etableringsuppdraget

5 616

4 184

Antal deltagare per leverantör

Antal deltagare per leverantör, december 2016

För tjänsten:

Stöd och matchning          Introduktion till arbete        Utbildning

Sökande per a-kassa

Antal sökande (inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) per a-kassa, december 2016

Sökande per a-kassa


Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta Arbetsförmedlingens statistikenhet. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till
statistikenheten@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support


Läs gärna instruktionerna för hur månadsstatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du månadsstatistikfunktionen

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2017

Klockan 08.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 12 december

Publiceringsdatum 2017

 • 12 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 10 maj
 • 15 juni
 • 10 juli
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 10 oktober
 • 13 november
 • 14 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden