Månadsstatistik

Här hittar du månadsstatistik om arbetssökande och lediga platser. Statistik om moderna beredskapsjobb, se nedan.

Månadens siffror

Kompletterande statistik, Moderna beredskapsjobb samt Extratjänst

I Arbetsförmedlingens månads- och veckostatistik syns inte samtliga pågående beslut gällande moderna beredskapsjobb. Detta beror på att systemstöd för att ta beslut om moderna beredskapsjobb infördes först i slutet av mars 2017. Modellen och regelverket för moderna beredskapsjobb är detsamma som för extratjänst och i väntan på möjligheten att fatta särskilt beslut om moderna beredskapsjobb fattades beslut om extratjänst i staten.

Statistiken för moderna beredskapsjobb som Arbetsförmedlingen rapporterar till regeringen baseras på pågående beslut om extratjänster i staten samt beslut om moderna beredskapsjobb. Denna distinktion är tyvärr inte möjlig att göra i månadsstatistiken. Som komplement till månadsstatistiken publicerar vi därför månatligen en sammanställning av pågående beslut, Moderna beredskapsjobb samt Extratjänst

”Moderna beredskapsjobb samt extrajänst, pågående deltagarperioder”


Översikt arbetsmarknadsdata december 2017

Riket

2017-12 2016-12

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

639 837

653 196

- därav inom etableringsuppdraget

74 259

70 267

INSKRIVNA ARBETSLÖSA

365 889

372 232

- därav inom etableringsuppdraget

57 600

58 901

Tid utan arbete mer än 6 månader

222 338

216 832

- därav inom etableringsuppdraget

45 776

37 468

Tid utan arbete mer än 12 månader

153 944

147 345

- därav inom etableringsuppdraget

32 328

24 358

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

90 369

92 120

- därav inom etableringsuppdraget

1 410

795

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD

94 742

88 259

- därav inom etableringsuppdraget

4 657

2 640

NYSTARTSJOBB

35 339

45 489

- därav inom etableringsuppdraget

3 814

2 315

YRKESINTRODUKTION

733

774

- därav inom etableringsuppdraget

2

0

UTBILDNINGSKONTRAKT

2 897

1 978

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN

49 868

52 344

- därav inom etableringsuppdraget

6 776

5 616

Antal deltagare per leverantör

Antal deltagare per leverantör, december 2017

För tjänsten:

Stöd och matchning          Introduktion till arbete        Utbildning

Sökande per a-kassa

Antal sökande (inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) per a-kassa, december 2017

Sökande per a-kassa


Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta Arbetsförmedlingens statistikenhet. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till
statistikenheten@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support


Läs gärna instruktionerna för hur månadsstatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du månadsstatistikfunktionen

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2018

Klockan 08.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 11 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 11 april
 • 14 maj
 • 14 juni
 • 11 juli
 • 13 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 13 november
 • 13 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden