Månadsstatistik

Här hittar du månadsstatistik om arbetssökande och lediga platser. Statistik om moderna beredskapsjobb, se nedan.

Kompletterande statistik för etableringsuppdraget samt program och insatser

Som ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie månadsstatistik, som redovisar kvarstående sökande på Arbetsförmedlingen, publicerar vi här en redovisning av deltagarperioder i program och insatser samt inom etableringsuppdraget.

Orsaken till redovisningen är att det blivit allt vanligare att en person deltar i program och insatser inom ramen för andra arbetsmarknadspolitiska program. Till exempel kan de som befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin delta i en arbetsmarknadsutbildning eller förberedande insats. Den ordinarie månadsstatistiken redovisar endast  en status, i detta fall jobb- och utvecklingsgarantin, per person och månad och ger därför inte en fullständig bild av alla som deltar i ett visst program. Pågående deltagarperioder visar det totala antalet pågående deltagaperioder inom de olika programmen och insatserna. För etableringsuppdraget visas dessutom nya och avslutade deltagarperioder samt aktiviteter.

Eftersom en person kan delta i fler än ett program/insatser samtidigt kan redovisningen av pågående deltagperioder inte summeras för att få en bild över antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Etableringsuppdraget -

Redovisning av "Nya, Pågående, Avslutade och Aktiviteter" inom etableringsuppdraget.

Etableringsuppdraget består av etableringslagstiftningen (2010:197) som upphörde den 31 december 2017 samt etableringsprogrammet enligt det nya regelverk för de nyanländas etablering som gäller från den 1 januari 2018.

Tekniska problem gör att denna redovisning (Etablering månadsstatistik, nya, pågående, avslutade, aktiviteter) inte kan publiceras på arbetsformedlingen,se, se information ovan.


Pågående deltagarperioder, program och insatser

Redovisning av pågående deltagarperioder för program och insatser.

Tekniska problem gör att denna redovisning (Månadsstatistik, pågående deltagarperioder) inte kan publiceras på arbetsformedlingen,se, se information ovan.

Antal deltagare per leverantör

Som ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie månadsstatistik, som redovisar kvarstående sökande på Arbetsförmedlingen, publicerar vi här en redovisning av antal deltagare hos våra leverantörer inom

 • arbetsmarknasdsutbildning och förberedande utbildning
 • Introduktion till arbete  
 • Stöd och matchning

Tekniska problem gör att dessea redovisningari nte kan publiceras på arbetsformedlingen,se, se information ovan.

Sökande per a-kassa

Antal sökande (inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) per a-kassa:

Tekniska problem gör att denna redovisning (Sökande per a-kassa) inte kan publiceras på arbetsformedlingen,se, se information ovan.

Har du frågor om månadsstatistiken?

Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta enheten Verksamhetsanalys. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till:
statistik@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support


Läs gärna instruktionerna för hur månadsstatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du månadsstatistikfunktionen

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2018

Klockan 06.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 11 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 11 april
 • 14 maj
 • 14 juni
 • 11 juli
 • 13 augusti
 • 12 september
 • 12 oktober
 • 13 november
 • 13 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden