Arbetsförmedlingen

Månadsstatistik

Här hittar du månadsstatistik om arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, ett år tillbaka i tiden.

Månadens siffror

Översikt arbetsmarknadsdata oktober 2016

Riket

2016-10 2015-10

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

646 599

661 750

- därav inom etableringsuppdraget

65 110

51 942

INSKRIVNA ARBETSLÖSA

361 363

372 010

- därav inom etableringsuppdraget

54 150

43 248

Tid utan arbete mer än 6 månader

209 768

209 487

- därav inom etableringsuppdraget

35 638

29 846

Tid utan arbete mer än 12 månader

145 803

143 464

- därav inom etableringsuppdraget

22 785

18 483

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

95 202

99 083

- därav inom etableringsuppdraget

851

630

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD

88 939

89 444

- därav inom etableringsuppdraget

2 701

2 415

NYSTARTSJOBB

46 734

45 436

- därav inom etableringsuppdraget

2 254

1 686

YRKESINTRODUKTION

697

811

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

UTBILDNINGSKONTRAKT

1 977

0

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN

51 687

54 966

- därav inom etableringsuppdraget

5 154

3 963

Antal deltagare per leverantör

Antal deltagare per leverantör, oktober 2016

För tjänsten:

Stöd och matchning          Introduktion till arbete        Utbildning

Sökande per a-kassa

Antal sökande (inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) per a-kassa, oktober 2016

Sökande per a-kassa


Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta Arbetsförmedlingens statistikenhet. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till
statistikenheten@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support


Läs gärna instruktionerna för hur månadsstatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du månadsstatistikfunktionen

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2016

Klockan 08.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 12 december

Publiceringsdatum 2017

 • 12 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 10 maj
 • 15 juni
 • 10 juli
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 10 oktober
 • 13 november
 • 14 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden