Arbetsförmedlingen
 • Kontakt
 • Other languages
 • Teckenspråk

Månadsstatistik

Här hittar du månadsstatistik om arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, ett år tillbaka i tiden.

Månadens siffror

Översikt arbetsmarknadsdata mars 2017

Riket

2017-03 2016-03

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

648 492

654 486

- därav inom etableringsuppdraget

75 613

55 725

INSKRIVNA ARBETSLÖSA

372 400

372 154

- därav inom etableringsuppdraget

62 729

46 256

Tid utan arbete mer än 6 månader

224 318

224 079

- därav inom etableringsuppdraget

41 640

31 909

Tid utan arbete mer än 12 månader

148 408

146 134

- därav inom etableringsuppdraget

25 223

20 037

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

88 679

93 728

- därav inom etableringsuppdraget

853

653

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD

88 496

87 496

- därav inom etableringsuppdraget

2 888

2 263

NYSTARTSJOBB

43 811

45 287

- därav inom etableringsuppdraget

2 625

2 033

YRKESINTRODUKTION

721

848

- därav inom etableringsuppdraget

1

0

UTBILDNINGSKONTRAKT

2 658

741

- därav inom etableringsuppdraget

0

0

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN

51 727

54 232

- därav inom etableringsuppdraget

6 517

4 520

Antal deltagare per leverantör

Antal deltagare per leverantör, mars 2017

För tjänsten:

Stöd och matchning          Introduktion till arbete        Utbildning

Sökande per a-kassa

Antal sökande (inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) per a-kassa, mars 2017

Sökande per a-kassa


Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta Arbetsförmedlingens statistikenhet. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till
statistikenheten@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support


Läs gärna instruktionerna för hur månadsstatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du månadsstatistikfunktionen

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2017

Klockan 08.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 12 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 10 maj
 • 15 juni
 • 10 juli
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 10 oktober
 • 13 november
 • 14 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden