Månadsstatistik

Här hittar du månadsstatistik om arbetssökande och lediga platser. Statistik om moderna beredskapsjobb, se nedan.

Månadens siffror

Kompletterande statistik, Pågående deltagarperioder

Som ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie månadsstatistik, som redovisar kvarstående sökande på Arbetsförmedlingen publicerar vi här en redovisning av pågående deltagarperioder i program och insatser.

Orsaken till redovisningen är att det blivit allt vanligare att en person deltar i program och insatser inom ramen för andra arbetsmarknadspolitiska program. Till exempel kan de som befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin delta i en arbetsmarknadsutbildning eller förberedande insats. Den ordinarie månadsstatistiken redovisar endast  en status, i detta fall jobb- och utvecklingsgarantin, per person och månad och ger därför inte en fullständig bild av alla som deltar i ett visst program. Pågående deltagarperioder visar det totala antalet pågående deltagaperioder inom de olika programmen och insatserna.

Eftersom en person kan delta i fler än ett program samtidigt kan redovisningen av pågående deltagperioder inte summeras för att få en bild över antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen.

”Månadsstatistik, pågående deltagarperioder”


Antal deltagare per leverantör

Antal deltagare per leverantör, maj 2018

För tjänsten:

Stöd och matchning          Introduktion till arbete        Utbildning

Sökande per a-kassa

Antal sökande (inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) per a-kassa, maj 2018

Sökande per a-kassa


Har du frågor?

Om du har frågor om statistiken, kontakta Arbetsförmedlingens statistikenhet. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till
statistikenheten@arbetsformedlingen.se

Vid tekniska problem, kontakta den tekniska supporten.
Kontakta teknisk support


Läs gärna instruktionerna för hur månadsstatistikfunktionen fungerar.
Så här använder du månadsstatistikfunktionen

Tillägsinformation

Publiceringsdatum 2018

Klockan 06.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 11 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 11 april
 • 14 maj
 • 14 juni
 • 11 juli
 • 13 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 13 november
 • 13 december

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på Arbetsförmedlingens pressmeddelanden