22 februari 2013
Återrapport till regeringen

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2012

Denna rapport omfattar fyra delar: En övergripande del om Arbetsförmedlingens arbete med Miljöledningssystemet och sedan en uppföljning av miljöledningsarbetets effekter indelat i tre delar: Tjänsteresor och transporter, Energianvändningen och Miljökrav i upphandling.


Tillägsinformation

Mer information

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2012

Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.