28 februari 2011

Återrapportering till regeringen

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2010

Arbetsförmedlingen har ett regeringsuppdrag att införa ett miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem är ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor. Verktyget kan effektivisera och rationalisera en organisations miljöarbete och kan vara en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för miljöförbättringar.

Tillägsinformation

Mer information

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2010

Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.