Årsredovisningar av miljöledningsarbetet

Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2015

22 februari 2016 | Sammanfattningsvis arbetar Arbetsförmedlingen bra med att uppnå beslutade miljömål inom myndigheten. Myndigheten behöver förbättra uppföljningen inom de områden vi har störst miljöpåverkan och arbeta vidare med att ta fram en arbetsprocess med metod och struktur enligt miljöledning ISO 14001:2015

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2015

Årsredovisningar av miljöledningsarbetet från tidigare år

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2014
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2013
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2012
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2011
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2010

Tillägsinformation