Årsredovisningar av miljöledningsarbetet

Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2018

22 februari 2019 | Miljöpolicyn beslutades i juni 2016 och lyder;
I vårt samhällsuppdrag bidrar vi till en hållbar utveckling med utgångspunkt att få människor och företag att växa. Som ansvarstagande och miljömedveten myndighet bedriver vi ett systematiskt miljöarbete genom att:
- Vi uppfyller lag- och myndighetskrav samt strävar efter att verksamhetens miljöresultat ständigt förbättras. Revision och utvärdering av miljöarbetets resultat sker årligen och rapporteras till Arbetsförmedlingens ledningsgrupp.

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2018

Årsredovisningar av miljöledningsarbetet från tidigare år

Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2017
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2015
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2014
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2013
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2012
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2011
Årsredovisning av miljöledningsarbetet 2010

Tillägsinformation