22 februari 2017

Återrapport till regeringen

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, januari 2017

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med januari månad 2017.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen
  • Inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal