Ekonomiska prognoser och utfall

Arbetsförmedlingen redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Prognoser för utbetalningar

I regeringens regleringsbrev för 2017 står att Arbetsförmedlingen vid fem tillfällen under året ska redovisa en ekonomisk prognos för 2017-2021. Redovisningen innehåller prognoser för hur mycket Arbetsförmedlingen beräknar ska betalas ut under respektive år, och antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser, inklusive etableringsuppdraget.

Redovisningsdatum för 2017

18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober. 

Prognoser för utbetalningar 2017-2021

Prognos i januari 2017
Prognos i februari 2017
Prognos i maj 2017
Prognos i juli 2017
Prognos i oktober 2017

Ekonomisk utfall inom Arbetsförmedling


I regeringens regleringsbrev för 2017 står att Arbetsförmedlingen varje månad ska redovisa det ekonomiska utfallet hittills under året. Sammanställningen innehåller utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser.

Tillägsinformation