Ekonomiska prognoser och utfall

Arbetsförmedlingen redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Prognoser för utbetalningar

I regeringens regleringsbrev för 2018 står att Arbetsförmedlingen vid fem tillfällen under året ska redovisa en ekonomisk prognos för 2018-2021. Redovisningen innehåller prognoser för hur mycket Arbetsförmedlingen beräknar ska betalas ut under respektive år, och antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser, inklusive etableringsuppdraget.

Redovisningsdatum för 2018

17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli, 8 november

Prognoser för utbetalning 2018-2021

Prognos januari 2018 
Prognos februari 2018

Prognoser för utbetalningar 2017-2021

Prognos i januari 2017
Prognos i februari 2017
Prognos i maj 2017
Prognos i juli 2017
Prognos i oktober 2017

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedling


I regeringens regleringsbrev för 2018 står att Arbetsförmedlingen varje månad ska redovisa det ekonomiska utfallet hittills under året. Sammanställningen innehåller utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser.


Ekonomiskt utfall under 2018

Januari 2018
Februari 2018

Tillägsinformation