Ekonomiska prognoser och utfall

Arbetsförmedlingen redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Prognoser för utbetalningar

I regeringens regleringsbrev för 2018 står att Arbetsförmedlingen vid fem tillfällen under året ska redovisa en ekonomisk prognos för 2018-2021. Redovisningen innehåller prognoser för hur mycket Arbetsförmedlingen beräknar ska betalas ut under respektive år, och antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser, inklusive etableringsuppdraget.

Redovisningsdatum för 2019

17 januari, 15 februari, 2 maj, 29 juli, 25 oktober


Prognoser för utbetalning 2019-2022 

Prognos januari 2019
Prognos februari 2019

Prognoser för utbetalning 2018-2021

Prognos i januari 2018
Prognos i februari 2018
Prognos i maj 2018
Prognos i juli 2018
Prognos i november 2018

Prognoser för utbetalningar 2017-2021

Prognos i januari 2017
Prognos i februari 2017
Prognos i maj 2017
Prognos i juli 2017
Prognos i oktober 2017

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedling


I regeringens regleringsbrev för 2019 står att Arbetsförmedlingen varje månad ska redovisa det ekonomiska utfallet hittills under året. Sammanställningen innehåller utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser.

Tillägsinformation