4 maj 2017

Återrapportering till regeringen

Förändringar i arbetsmarknadspolitiken

Återrapporten beskriver status för de nya initiativ och regeringsbeslut som är under genomförande inom arbetsmarknadspolitiken. Gemensamt för dessa är att det syftar till stödja arbetet med uppdragen i Arbetsförmedlingens instruktion och att nå målen i regleringsbrevet. Arbetsförmedlingen har ansvar för att genomföra dessa uppdrag. Samtliga innebär emellertid omfattande samverkan med andra.

Bakgrunden till hur Arbetsförmedlingen tagit sig an förändringarna i arbetsmarknadspolitiken är dels utvecklingen på arbetsmarknaden som innebär en god konjunktur, dels svårigheter att få arbete bland annat för de som saknar utbildning på gymnasial nivå. Förändringarna syftar också till att hitta sätt för att öka antalet långsiktiga anställningar för nyanlända personer samt ta tillvara deras kompetens i yrken där det råder brist på arbetskraft.

De förändringar av arbetsmarknadspolitiken som beskrivs i denna rapport delas in i följande fyra områden:

  • Åtgärder för att ta tillvara nyanlända personers kompetens utifrån behoven på svensk arbetsmarknad. Inom detta område beskrivs snabbspåren för nyanlända och 100-klubben.
  • Åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten. Här beskrivs 90-dagarsgarantin inklusive de nya möjligheterna i form av traineejobb och utbildningskontrakt. 
  • Åtgärder för att förhindra och bryta långa tider utan arbete genom staten som arbetsgivare. Här beskrivs praktik i staten och moderna beredskapsjobb i staten.
  • Åtgärder för att bryta långa tider utan arbete. Här beskrivs avvecklingen av sysselsättningsfasen inklusive de nya möjligheterna i form av extratjänster, ökade möjligheter till reguljära studier och arbetsträning.

Tillägsinformation

Mer information