Arbetsförmedlingens årsredovisning

Arbetsförmedlingens årsredovisning beslutas av styrelsen och beskriver myndighetens insatser och kostnader under året, och de effekter som uppnåtts.

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016

23 februari 2016 | Det gångna året präglades av en stark utveckling på arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsatte att minska, och vi såg en kraftig jobbtillväxt. Drygt 380 000 personer fick ett arbete 2016 och över 30 000 bytte arbetslöshet mot studier. Antalet varsel var det lägsta på nästan tio år.Sammantaget ökade antalet sysselsatta med 77 000 personer och sysselsättningsgraden i landet uppgick till 77,4 procent.

Rekvisionsnummer 803 490

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016

Arbetsförmedlingens årsredovisningar från tidigare år

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2012

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2011

Tillägsinformation

Beställ tryckt årsredovisning

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se