Arbetsförmedlingens årsredovisning

Arbetsförmedlingens årsredovisning beslutas av styrelsen och beskriver myndighetens insatser och kostnader under året, och de effekter som uppnåtts.

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017

Det gångna året har varit ett bra år ur arbetsmarknadssynpunkt - urstark ekonomi och god jobbtillväxt. Vid utgången av året hade 94 000 fler personer ett jobb att gå till jämfört med 2016. Samtidigt har sysselsättningsgraden ökat och ligger på 78,1 procent - den högsta inom EU. Arbetslösheten är nere på 6,7 procent.

Rekvisionsnummer: 800 510 (leverans från den 15 mars 2018)

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017

Arbetsförmedlingens årsredovisningar från tidigare år

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2012

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2011

Tillägsinformation

Beställ tryckt årsredovisning

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se