Arbetsförmedlingens årsredovisning

Arbetsförmedlingens årsredovisning beslutas av styrelsen och beskriver myndighetens insatser och kostnader under året, och de effekter som uppnåtts.

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018

Arbetsförmedlingens resultat under 2018 fortsatte att utvecklas i en positiv riktning. Det skedde förbättringar inom många områden, och det sammantagna resultatet är bättre än 2017. Det framgår av myndighetens årsredovisning.

Rekvisionsnummer: 800 514 (leverans från den 15 mars 2019)

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018

Arbetsförmedlingens årsredovisningar från tidigare år

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017 

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2012

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2011

Tillägsinformation

Beställ tryckt årsredovisning

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se