Årsrapporter arbetsmarknadspolitiska program

Årsrapporten för arbetsmarknadspolitiska program har publicerats av Arbetsförmedlingen sedan mitten av 90-talet. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av de arbetsmarknadspolitiska programmen. Rapporten beskriver programmens syfte, innehåll, deltagare, resultat och kostnader. Avsikten är att rapporten ska kunna fungera som ett referens- och uppslagsverk i olika sammanhang.

Arbetsmarknadspolitiska program — Årsrapport 2016

Totala kostnaderna för samtliga program 2016 uppgick till 32,1 miljarder kronor (2015: 33,3 miljarder), som fördelade sig med 18,2 miljarder på program med aktivitetsstöd (2015: 19,1 miljarder), 11,1 miljarder på de särskilda insatserna i form av lönestöd för anställning av personer med funktionsnedsättning (2015: 11,2 miljarder) och 2,9 miljarder på anställningsstöden och instegsjobb (2015: 3,0 miljarder). Totala kostnaderna har minskat med ca 1,2 miljarder jämfört med 2015. För programmen med aktivitetsstöd uppvisar snittkostnaden per deltagare en ökning för de flesta av programmen vilket hänger ihop med att ersättningsnivåerna höjdes.

Arbetsmarknadspolitiska program — Årsrapport 2016

Årsrapporter från tidigare år

Arbetsmarknadspolitiska program — Årsrapport 2015
Arbetsmarknadspolitiska program — Årsrapport 2014
Arbetsmarknadspolitiska program — Årsrapport 2013
Arbetsmarknadspolitiska program — Årsrapport 2012

Tillägsinformation