Årsrapporter arbetsmarknadspolitiska program

Årsrapporten för arbetsmarknadspolitiska program har publicerats av Arbetsförmedlingen sedan mitten av 90-talet. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av de arbetsmarknadspolitiska programmen. Rapporten beskriver programmens syfte, innehåll, deltagare, resultat och kostnader. Avsikten är att rapporten ska kunna fungera som ett referens- och uppslagsverk i olika sammanhang.

Tillägsinformation