Arbetsmarknadsrapporter

Syftet med Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport är att presentera en kvalificerad analys av hur arbetsmarknaden fungerar och Arbetsförmedlingens roll i att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Analyserna i rapporten baseras både på forskning och på myndighetens egna utvärderingar. Ambitionen är att rapporten ska utgöra ett underlag för diskussioner om hur arbetsmarknadspolitiken kan fortsätta att utvecklas för att möta de stora utmaningar som vi står inför på arbetsmarknaden

Rapporten kommer ut årligen, och redogör för det föregående kalenderåret. Tidigare har den skrivits på uppdrag av regeringen, men från och med 2015 görs den på Arbetsförmedlingens eget initiativ.

Arbetsmarknadsrapport 2016

14 juni 2016 | Sveriges ekonomi utvecklades starkt under 2015. Sysselsättningen ökad och arbetslösheten sjönk. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser vänta en fortsatt positiv utveckling av ekonomin och fortsatt sjunkande arbetslöshet de närmaste två åren.
Rekvisitionsnummer: 803 478

Arbetsmarknadsrapport 2016

Arbetsmarknadsrapporter från tidigare år

Arbetsmarknadsrapport 2015
Arbetsmarknadsrapport 2014
Arbetsmarknadsrapport 2013
Arbetsmarknadsrapport 2012
Arbetsmarknadsrapport 2011

Tillägsinformation

Beställ tryckt arbetsmarknadsrapport

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se