Arbetsmarknadsrapporter

Syftet med Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport är att presentera en kvalificerad analys av hur arbetsmarknaden fungerar och Arbetsförmedlingens roll i att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Analyserna i rapporten baseras både på forskning och på myndighetens egna utvärderingar. Ambitionen är att rapporten ska utgöra ett underlag för diskussioner om hur arbetsmarknadspolitiken kan fortsätta att utvecklas för att möta de stora utmaningar som vi står inför på arbetsmarknaden

Rapporten kommer ut årligen, och redogör för det föregående kalenderåret. Tidigare har den skrivits på uppdrag av regeringen, men från och med 2015 görs den på Arbetsförmedlingens eget initiativ.

Arbetsmarknadsrapport 2017

09 oktober 2017 | Läget på arbetsmarknaden är fortsatt starkt. Enligt SCBs officiella statistik fortsätter arbetslösheten att minska. Under våren 2017 har dock antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen ökat.

Rekvisitionsnummer: 803 504

Arbetsmarknadsrapport 2017

Arbetsmarknadsrapporter från tidigare år

Arbetsmarknadsrapport 2016
Arbetsmarknadsrapport 2015
Arbetsmarknadsrapport 2014
Arbetsmarknadsrapport 2013
Arbetsmarknadsrapport 2012
Arbetsmarknadsrapport 2011

Tillägsinformation

Beställ tryckt arbetsmarknadsrapport

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se