Arbetsmarknadsrapporter

Syftet med Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport är att presentera en kvalificerad analys av hur arbetsmarknaden fungerar och Arbetsförmedlingens roll i att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Analyserna i rapporten baseras både på forskning och på myndighetens egna utvärderingar. Ambitionen är att rapporten ska utgöra ett underlag för diskussioner om hur arbetsmarknadspolitiken kan fortsätta att utvecklas för att möta de stora utmaningar som vi står inför på arbetsmarknaden

Rapporten kommer ut årligen, och redogör för det föregående kalenderåret. Tidigare har den skrivits på uppdrag av regeringen, men från och med 2015 görs den på Arbetsförmedlingens eget initiativ.

Arbetsmarknadsrapport 2018

28 maj 2018 | Läget på arbetsmarknaden är fortsatt mycket gott. Arbetslösheten är på en låg nivå samtidigt som sysselsättningsgraden ökat under senare år och är nu den högsta i EU. Parallellt med denna utveckling har sammansättningen av de som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen förändrats. Allt fler av de arbetssökande står av olika anledningar långt från arbetsmarknaden. Framför allt har andelen med förgymnasial utbildning ökat.
Rekvisitionsnummer: 800 513

Arbetsmarknadsrapport 2018

Arbetsmarknadsrapporter från tidigare år

Arbetsmarknadsrapport 2017
Arbetsmarknadsrapport 2016
Arbetsmarknadsrapport 2015
Arbetsmarknadsrapport 2014
Arbetsmarknadsrapport 2013
Arbetsmarknadsrapport 2012
Arbetsmarknadsrapport 2011

Tillägsinformation

Beställ tryckt arbetsmarknadsrapport

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se