Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

18 oktober 2018
Rapporter - övrigt
Perspektiv på Sveriges regionala arbetsmarknader
Arbetsmarknaden beskrivs vanligen ur ett nationellt perspektiv och den regionala aspekten hamnar ofta i skymundan. I en ny rapport från Arbetsförmedlingen görs en belysning av hur befolkning, förvärvsarbetande och arbetslöshet utvecklats i ett regionalt perspektiv.
17 oktober 2018
Rapport - övriga
Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen
En beskrivning av unga med funktionsnedsättning som för första gången skrivs in på Arbetsförmedlingen. Utvecklingen över tid, 2005-2015.
17 oktober 2018
Rapport- övriga
Att utbilda sig eller att låta bli?
En kartläggning av regelverk och ekonomiska drivkrafter för utrikes födda kvinnor.
10 oktober 2018
Rapport - övriga
Allt svårare få jobb utan gymnasiet
Arbetsmarknaden krymper för personer som inte har gått klart gymnasiet. 288 000 personer med förgymnasial utbildning jobbar i yrken där det normalt krävs högre utbildningsnivå. När de slutar ersätts de ofta med personal som har minst gymnasieutbildning.
9 oktober 2018
Rapport-forskning
Automatisering, polarisering och massarbetslöshet – vad säger forskningen?
Vi sammanfattar resultat och slutsatser från forskning som beskriver effekterna på arbetsmarknaden av teknisk utveckling. Rapporten är uppdelad i två huvudsakliga avsnitt.
26 september 2018
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, augusti 2018
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med augusti 2018.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se