Arbetsförmedlingen

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

18 januari 2017
Återrapportering till regeringen
Prognoser för utbetalningar 2017-2021, januari 2017
Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas 2017 – 2021 per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Detta är den första av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar 2017. I enlighet med regleringsbrevet redogörs i denna prognos endast för större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober 2016. Utfallet för 2016 som redovisas i denna prognos är preliminärt då bokslutet ännu inte är klart.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se