Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

30 november 2018
Återrapport till Arbetsmarknadsdepartementet
Modell för upphandlad matchning till etableringsjobb
Regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att etableringsjobb bör införas, i syfte att bidra till etableringen av nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden samt för att bidra till arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.
29 november 2018
Rapporter - övrigt
Subventionerade anställningar – en översikt
I denna korta rapport har vi gjort en genomlysning av subventionerade anställningar och följt upp i vilken utsträckning personer haft en osubventionerad anställning 90 dagar efter att den subventionerade anställningen avslutats.
26 november 2018
Återrapportering till regeringen
Prognos för utbetalningar 2018-2021: Stor osäkerhet i ny prognos
Arbetsförmedlingens nya utgiftsprognos präglas av flera frågetecken. Skälet är det politiska läget som innebär oklara ekonomiska förutsättningar inför 2019.
15 november 2018
Återrapport till regeringen 
Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga
Arbetsförmedlingen har genomfört en översyn av termen nedsatt arbetsförmåga inom arbetsmarknadspolitiken. Av översynen framgår att personer som berörs av termen påverkas av den.
1 november 2018
Återrapport till regeringen 
Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget
Resultaten inom etableringsuppdraget har kontinuerligt förbättrats sedan etableringslagstiftningens införande 2010. För varje avslutat år har fler personer gått till arbete eller studier än året före. Ett kontinuerligt och målinriktat förbättringsarbete har präglat Arbetsförmedlingens arbete med uppdraget och kunskapen om nyanländas behov ökar ständigt. Samtidigt finns det utmaningar och kvarstående förbättringsområden.
31 oktober 2018
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, september 2018
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med september 2018.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se