Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

4 april 2019
Befolkningsprognos
Svårt att få tag i arbetskraft i stora delar av landet
Det är tuff konkurrens om arbetskraften och svårt att få tag i personal redan i dag. En ny rapport visar att situationen riskerar att förvärras i stora delar av landet fram till 2030. Orsaken är att befolkningen i arbetsför ålder minskar i flera län.
29 mars 2019
Återrapport till regeringen
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018
Rapporten handlar om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. I rapporten redovisas statistik som belyser flera aspekter av deltagande på arbetsmarknaden och delaktighet i arbetskraften.
25 mars 2019
Återrrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2019
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2019 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med februari 2019.
20 mars 2019
Rapport-övriga
En halv miljon nya jobb behövs till 2030
Ett lands sysselsättningsutveckling är central, både för att minska arbetslösheten och för att öka skatteintäkterna som används för att finansiera dess offentliga utgifter. I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att bidra till att varaktigt öka sysselsättningen på lång sikt och i denna rapport presenteras förutsättningarna för att Sveriges framtida sysselsättning ska öka och därtill – vad som krävs för att försörjningsbördan för personer som arbetar inte ska öka från dagens nivåer.
1 mars 2019
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2019
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2019 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med januari 2019.
1 mars 2019
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2018
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med december 2018.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se