Därför gör vi arbetsmarknadsprognoser

Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ska vi göra genom att: effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden och bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

Internt inom Arbetsförmedlingen används arbetsmarknadsprognoserna dels i det dagliga löpande arbetet, framförallt i vägledningssituationer. Dels används de som underlag för att planera storlek och inriktning på arbetsmarknadspolitiska program och fungerar som underlag för resursfördelning inom myndigheten.

Externt har Arbetsförmedlingen som ambition att arbetsmarknadsprognoserna ska informera och påverka externa aktörer. Viktiga aktörer kring arbetsmarknadsfrågor är regering, riksdag, landsting och kommuner, massmedia, andra myndigheter och organisationer, skolor, universitet, studie- och yrkesvägledare, personer som står inför ett studie- eller yrkesval, forskare, allmänheten och arbetsmarknadens övriga parter.

Resultatet av prognosarbetet

Resultatet av prognosarbetet presenteras i huvudsak i form av tre publikationsserier och en webbapplikation.

Arbetsmarknadsutsikterna

En nationell samt 21 länsprognoser som beskriver arbetsmarknaden för vart och ett av landets län. Arbetsmarknadsutsikterna är tänkt att fungera som ett besluts- och diskussionsunderlag för alla som arbetar med att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad.

Arbetsmarknadsutsikter

Var finns jobben?

I rapporten "Var finns jobben" presenteras en sammanfattning av yrkesprognoser per yrkesområde.

Var finns jobben?

Yrkeskompassen

I Yrkeskompassen presenteras jobbmöjligheterna för nära 200 yrken på ett och fem års sikt. Dessa täcker tillsammans nästan 80 procent av arbetsmarknaden.

Yrkeskompassen

Läs mer i Jobbmöjligheter

I broschyren Jobbmöjligheter presenteras utsikterna till jobb för olika yrken under det närmaste året. Broschyren publiceras länsvis och beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoserna för respektive län.

Jobbmöjligheter

Tillägsinformation