27 juni 2013

Framtidsutsikter för yrken

Prognos: Var finns jobben – juni 2013

Tillgången på jobb ökar. Inom många yrken kommer utbildade och erfarna att möta en god arbetsmarknad, men det är fortsatt kärvt för nyexaminerade. Tuffast blir det för den som saknar utbildning.
Jobben blir fler, men samtidigt kommer många nya in på arbetsmarknaden. Det gör att konkurrensen om jobben endast dämpas något, men det är stora skillnader mellan olika yrkeskategorier, visar Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben?.
 
— Den strukturella förändring som pågår på arbetsmarknaden fortsätter. Jobben blir färre inom yrken där utbildningskraven inte är så höga, medan det blir fler jobb för eftergymnasialt utbildade, särskilt inom de yrkesinriktade utbildningarna, säger Håkan Gustavsson, analytiker vid Arbetsförmedlingen.

Det är framför allt jobb inom tillverkning som bedöms minska och då speciellt arbeten som inte kräver en längre utbildning.

Rekryteringsproblemen ökar när det gäller utbildad och erfaren arbetskraft inom  till exempel olika kategorier av ingenjörer, datayrken, högskoleutbildad arbetskraft inom hälso- och sjukvård samt vissa kategorier av lärare.  Även industrin kommer att få ökade svårigheter att hitta arbetskraft med kvalificerad yrkesutbildning.

Antalet sysselsatta beräknas öka med 31 000 personer 2013 och med 37 000 personer 2014.

Den förstärkning som sker av arbetsmarknadsläget under det kommande året innebär att antalet rekryteringar skattas till drygt 1 250 000 år 2013 och till cirka 1 300 000 år 2014.  

Fakta

Störst brist på arbetskraft under det kommande året

 • Datayrken som kräver högskoleutbildning
 • Ingenjörer/tekniker inom gruvteknik
 • Läkare
 • Kockar med gott renommé eller specialistkunskap
 • Civilingenjörer elkraft/elektronik och teleteknik
 • Förskollärare
 • Civilingenjörer/ingenjörer inom bygg och anläggning
 • Lastbilsmekaniker
 • Vidareutbildade sjuksköterskor
 • Soldater
 

Störst tillgång på arbetskraft under det kommande året

 • Matroser
 • Journalister
 • Barnskötare
 • Vaktmästare
 • Administratörer och sekreterare
 • Fotografer
 • Vårdbiträden
 • Informatörer
 • Lagerarbetare
 • Försäljare dagligvaror/fackhandel