25 januari 2013

Framtidsutsikter för yrken

Prognos: Var finns jobben – januari 2013

Var finns jobben 2013? Försvagningen på arbetsmarknaden gör att konkurrensen om jobben ökar.

Men inom många yrken möter utbildade och erfarna arbetssökande en god arbetsmarknad medan den blir betydligt kärvare för nyexaminerade. Det visar Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben?

— De yrken som har brist på arbetskraft blir färre. Men på fem till tio års sikt förutses brist på arbetskraft inom allt fler yrken på grund av stora pensionsavgångar och genom att det utbildas för få, säger Håkan Gustavsson, analytiker, Arbetsförmedlingen. I år beräknas sysselsättningen minska med 25 000 personer, vilket kan jämföras med en beräknad ökning med 7 000 personer i åldersgruppen 16-64 år under 2012. Tillgången på jobb minskar inom många yrken och i större delen av landet. Arbetsförmedlingens yrkesprognoser, som redovisas i Yrkeskompassen, visar att möjligheten att finna jobb blir något sämre inom många yrken.

Cirka 1,1 miljoner rekryteringar

Trots försvagningen på arbetsmarknaden kommer antalet rekryteringar att vara stort och uppskattningsvis ligga på cirka 1,1 miljon under 2013. Arbetslösheten bedöms dock komma att öka inom många yrken och i en sådan situation är det vanligt att arbetsgivarna höjer sina rekryteringskrav. Detta försvårar för nyutexaminerade att finna ett arbete, men också för andra arbetssökande som är på väg in på arbetsmarknaden, såsom nyanlända från andra länder.

Störst brist på arbetskraft under 2013


Bergsarbetare gruva, Mjukvaru- och systemutvecklare, Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metall, Civilingenjörer gruvteknik och metallurgi, IT-arkitekter, Civilingenjörer bygg och anläggning, Läkare, Civilingenjörer elkraft, Soldater, Förskolelärare, Kockar, Lastbilsmekaniker, Byggnadsplåtslagare, VVS-ingenjörer, Operationssjuksköterskor, Testare och testledare, Sjuksköterskor psykiatrisk vård, Byggnadsingenjörer och byggtekniker, Sjuksköterskor inom akutsjukvård, Maskinbefäl, fartyg

Störst tillgång på arbetskraft under 2013


Matroser, Fotografer, Journalister, Vårdbiträden, Lagerarbetare, Försäljare, dagligvaror, Vaktmästare, Försäljare fackhandel, Informatörer, Fordonsmontörer, Barnskötare, Truckförare, Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter, Administratörer och sekreterare