28 juni 2012

Framtidsutsikter för yrken

Prognos: Var finns jobben – juni 2012

Under det närmaste året kommer det att bli fler jobb inom data, teknik samt restaurang och service. Ökningen av jobb gäller främst yrken med höga krav på utbildning och kompetens, men innebär också öppningar för dem med utbildning på gymnasienivå. På längre sikt kommer rekryteringsbehoven att öka inom många yrken genom den stora generationsväxlingen.

5 000 fler sysselsatta i år


Arbetsgivarnas personalbehov blir relativt stort även om antalet nyanmälda platser faller något i år. Under 2012 ökar sysselsättningen med 5 000 personer och ytterligare 15 000 personer år 2013. Detta efter att ha stigit med 93 000 personer under 2011. Arbetsförmedlingen räknar med att antalet rekryteringar i år uppgår till drygt 1,2 miljoner, endast något färre än under 2011.

Efterfrågan på utbildade inom data och teknik


För data- och teknikyrken, exempelvis dataspecialister och de flesta ingenjörsyrkena, väntas en fortsatt god arbetsmarknad. Jobbtillväxten är särskilt tydlig för spetskompetent datapersonal, exempelvis mjukvaru- och systemutvecklare samt IT-arkitekter. Dataspecialister och civilingenjörer efterfrågas inom flertalet branscher. Datayrkena är även det område som har högst bristtal i Arbetsförmedlingens Yrkeskompass. Bägge yrkesgrupperna har under lång tid påverkats av att för få utbildat sig till de olika yrkena.

Brist på högskoleutbildad vård- och omsorgspersonal


Det råder brist på högskoleutbildad personal inom hälso- och sjukvård. Bristen är särskilt stor för läkare, specialistutbildade sjuksköterskor, apotekare, receptarier och tandläkare. För gymnasieutbildade inom hälso- och sjukvårdsyrken väntas ett visst överskott av personal, men för undersköterskor med erfarenhet blir arbetsmarknaden förhållandevis god.

Brist på förskollärare


Bristen på förskollärare är fortsatt stor. Även för yrkeslärare och speciallärare väntas en bra arbetsmarknad. Det minskade elevunderlaget på gymnasienivå fortsätter dock att påverka gymnasielärarnas arbetsmarknad negativt. Arbetslöshetsnivåerna inom de pedagogiska yrkena är emellertid överlag låga och har sjunkit ytterligare något det senaste året.

Fler jobb inom servicesektorn


Servicesektorn gynnas av hushållens ökade konsumtion. Under det närmaste året ökar därför antalet jobb inom service samt hotell och restaurang. Utvecklingen innebär att det blir brist på erfarna kockar. Trots denna jobbtillväxt finns det många arbetssökande och konkurrensen om jobben förblir stor inom flertalet yrken inom serviceområdet. Detta genom att många ungdomar söker jobb inom dessa yrken.

Efterfrågan på byggutbildade


Det råder brist inom flertalet yrken inom bygg- och anläggning, men det är stora skillnader mellan personer med erfarenhet och personer som är nya på arbetsmarknaden. Nedgången inom bostadsbyggandet kompenseras av utvecklingen på lokal- och anläggningssidan. Yrken med utpräglad brist är byggnadsplåtslagare, golvläggare och VVS-montörer.

Färre jobb för montörer och maskinoperatörer


Den dämpade produktionen inom industrin innebär en svagare arbetsmarknad för många tillverkningsyrken. Det gäller framför allt olika montörer och maskinoperatörer, alltså yrken där arbetsmarknaden redan tidigare varit kärv. Inom dessa yrken väntas än fler arbetssökande och stor konkurrens om de lediga jobben under det närmaste året. Arbetsmarknaden ser betydligt gynnsammare ut för lastbilsmekaniker, styr- och reglertekniker, gruvarbetare samt för specialiserade verkstadsyrken.

Störst brist på arbetskraft 2012 och första halvåret 2013
Mjukvaru- och systemutvecklare
Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi
Civilingenjörer, bygg och anläggning
Civilingenjörer, elkraft
IT-arkitekt
Civilingenjörer, elektronik och teleteknik
Byggnadsplåtslagare
VVS-ingenjörer
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Civilingenjörer, maskin
Förskollärare
Operationssjuksköterskor
Lastbilsmekaniker
Läkare
Kockar
Källa: Arbetsförmedlingen
 
 
Störst överskott på arbetskraft 2012 och första halvåret 2013
Matroser
Fotografer
Journalister
Barnskötare
Försäljare, fackhandel
Försäljare, dagligvaror
Vårdbiträden
Städare
Lagerarbetare
Vaktmästare
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter
Truckförare
Administratörer och sekreterare
Köks- och restaurangbiträden
Värdepappersmäklare

Källa: Arbetsförmedlingen

Tillägsinformation