Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?

Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.


Sök

8 juni 2011
Arbetsmarknadsprognos för 2011 och 2012
Arbetsmarknadsutsikter – juni 2011
Arbetsförmedlingens nya prognos visar en rekordstor ökning av sysselsättningen under 2011. Den kommer att öka med 107 000 personer. År 2012 blir inte tillväxten lika stor, 61 000 personer. Arbetslösheten beräknas minska från 8,4 procent av arbetskraften år 2010, till 7,5 procent år 2011 och till 6,7 procent år 2012.
27 januari 2011
Framtidsutsikter för yrken
Prognos: Var finns jobben – januari 2011
Konjunkturen fortsätter att förstärkas kraftigt. Den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden pågår och därför kommer behovet att rekrytera vara större än vid tidigare jämförbara konjunkturlägen. Det är märkbart att antalet bristyrken ökar. Detta innebär större möjligheter för arbetssökande att hitta ett arbete. Men det är fortfarande inga större svårigheter för arbetsgivare att rekrytera inom många yrkesområden, vilket det kan bli fem till tio år framåt i tiden.
7 december 2010
Arbetsmarknadsprognos för 2011 och 2012
Arbetsmarknadsutsikter – december 2010
Arbetsförmedlingens nya prognos visar att arbetsmarknadsläget blir ljusare år 2011 och 2012. Sysselsättningen ökar med 65 000 personer under 2011 och med 35 000 under 2012. Arbetslösheten beräknas minska från 8,4 procent år 2010 till 7,5 procent år 2012.
1 juli 2010
Arbetsförmedlingens yrkeskompass 2010/2011
Jobben ökar inom många yrken
Sysselsättningen ökar nu inom alltfler yrken och har sedan hösten 2009 ökat med 35 000 personer1. En utveckling som förstärks under åren 2010 till 2011. Uppgången av sysselsättningen kommer att beröra de flesta yrkesområden och regioner.
9 juni 2010
Arbetsmarknadsprognos för 2010 och 2011
Arbetsmarknadsutsikter – juni 2010
Prognosen visar att arbetsmarknadsläget förbättras stadigt under 2010 och 2011, men genom att fler kommer in på arbetsmarknaden förblir arbetslösheten hög. Sysselsättningen ökar påtagligt och 2011 beräknas det vara 78 000 fler sysselsatta än 2009. Det betyder att hela jobbförlusten från slutet av 2008 och 2009 är återtagen vid slutet av 2011. Arbetslösheten beräknas år 2010 bli 9,3 procent och förväntas 2011 sjunka till 9,0 procent.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Jobbmöjligheter i ditt län
I Jobbmöjligheter presenteras utsikterna till jobb för olika yrken under det närmaste året. Jobbmöjligheter beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoser för respektive län.

Jobbmöjligheter i ditt län

Beställning

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se