Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?

Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.


Sök

12 juni 2012
Arbetsmarknadsprognos för 2012 och 2013
Arbetsmarknadsutsikter – juni 2012
Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen ökar med sammanlagt 20 000 personer under åren 2012 och 2013. Samtidigt förblir arbetslösheten i stort sett oförändrad. Tillväxten av nya jobb kommer inom byggnadsverksamheten och området privata tjänster.
26 januari 2012
Framtidsutsikter för yrken
Prognos: Var finns jobben – januari 2012
Tillgången på lediga jobb kommer att minska under åren 2012 och 2013 och minskningen berör de flesta yrkesområden. Det gör att arbetssökande får svårare att snabbt hitta ett arbete och att konkurrensen om jobben blir större. De yrken som har brist på efterfrågad arbetskraft blir allt färre. Men på fem till tio års sikt förutses brist på arbetskraft inom allt fler yrken på grund av ökade pensionsavgångar och genom att det utbildas för få.
7 december 2011
Arbetsmarknadsprognos för 2012 och 2013        
Arbetsmarknadsutsikter – december 2011
Arbetsförmedlingens nya prognos visar att arbetsgivarna har blivit mer försiktiga i sina framtidsbedömningar. Arbetslösheten beräknas stiga från 7,6 procent år 2011, till 7,9 procent 2012 och 8,5 procent 2013. Sysselsättningen kommer att öka med 90 000 år 2011, men försvagas och vända till en minskning med 25 000 jobb år 2013.
29 juni 2011
Framtidsutsikter för yrken
Prognos: Var finns jobben – juni 2011
Tillgången på lediga jobb fortsätter att öka under det närmaste året. Konjunkturen är fortsatt stark, även om tillväxttakten mattas av. Inom de flesta yrkesområden och i hela landet ökar efterfrågan på arbetskraft. Det gör att antalet bristyrken fortsätter att stiga och det ökar möjligheterna för arbetssökande att hitta ett arbete. Även på längre sikt kommer rekryteringsbehoven att vara stora, inte minst för att många lediga jobb uppkommer genom den stora generationsväxlingen.
8 juni 2011
Arbetsmarknadsprognos för 2011 och 2012
Arbetsmarknadsutsikter – juni 2011
Arbetsförmedlingens nya prognos visar en rekordstor ökning av sysselsättningen under 2011. Den kommer att öka med 107 000 personer. År 2012 blir inte tillväxten lika stor, 61 000 personer. Arbetslösheten beräknas minska från 8,4 procent av arbetskraften år 2010, till 7,5 procent år 2011 och till 6,7 procent år 2012.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Jobbmöjligheter i ditt län
I Jobbmöjligheter presenteras utsikterna till jobb för olika yrken under det närmaste året. Jobbmöjligheter beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoser för respektive län.

Jobbmöjligheter i ditt län

Beställning

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se