Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?

Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.


Sök

7 december 2016
Prognos för arbetsmarknaden i Dalarnas län 2017
Efterfrågan på arbetskraft fortsätter öka
Arbetsförmedlingens prognos för 2017 visar att den goda utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter. Samtidigt uppger allt fler företag att de har svårt att rekrytera. Det är avgörande för Dalarnas framtida ekonomiska utveckling att ta vara på den kompetens som finns i arbetskraften, där etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden är en stor del.
8 juni 2016
Arbetsmarknadsutsikterna för Dalarnas län 2016 och 2017
Många lediga jobb, men svårigheter att rekrytera inom flera yrken
Högkonjunkturen fortsätter och företagens planer att anställa är hög. Men den ökade efterfrågan leder till att bristyrkessituationen förvärras, samtidigt som många arbetssökande inte får jobb. Länet har fått ett välbehövligt tillskott av arbetskraft i form av personer från andra länder. Många av dem har akademisk utbildning.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Jobbmöjligheter i ditt län
I Jobbmöjligheter presenteras utsikterna till jobb för olika yrken under det närmaste året. Jobbmöjligheter beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoser för respektive län.

Jobbmöjligheter i ditt län

Beställning

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se