Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS)

Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) innehåller gällande föreskrifter och allmänna råd för Arbetsförmedlingen. Samlingen innehåller även gällande föreskrifter och allmänna råd från tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen (AMSFS), vars verksamhet övergick till Arbetsförmedlingen 1 januari 2008. Författningssamlingen publicerar vi här på vår webbplats.

Om Arbetsförmedlingens föreskrifter och allmänna råd

Riksdag och regering har gett Arbetsförmedlingen rätt att besluta om föreskrifter och allmänna råd inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde. För att Arbetsförmedlingen ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen.

Föreskrifter och allmänna råd kompletterar och preciserar riksdagens lagar och regeringens förordningar. En föreskrift är en bindande regel som ska följas av myndighetens personal, andra myndigheter och personer i samhället. Allmänna råd är inte bindande, utan är rekommendationer för hur vi kan eller bör göra för att uppfylla kraven i lagar och förordningar.

Arbetsförmedlingens författningssamling ISSN 2000-0979
Ansvarig utgivare: Arbetsförmedlingens chefsjurist
Telefon: 0771-60 00 00
regelkansliet@arbetsformedlingen.se

Kugghjul

Författningssamling i nummerordning

Nummer Namn
AFFS 2017:4 Ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, tillämpningen av förordningen (2017:819), föreskrifter
AFFS 2017:3 Upphävande av (AFFS 2010:4), etableringsplan
AFFS 2017:2 Upphävande av (AFFS 2010:3), etableringsersättning
AFFS 2017:1 Upphävande av (AFFS 2015:2, särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, allmänna råd om tillämpningen av förordning (2000:630)
AFFS 2016:4 Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2010:5)
AFFS 2016:3 Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2015:4)
AFFS 2016:2 Upphävande av (AFFS 2010:9), arbetsmarknadspolitiska program, tillämpningen av förordningen (2000:634)
AFFS 2016:1 Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, ändring i (AFFS 2015:4), föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3)
AFFS 2015:4 Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3)
AFFS 2015:3 Upphävande av (AMSFS 2007:13), jobb- och utvecklingsgarantin, administrativa föreskrifter om handläggningen
AFFS 2015:1 Kod för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, föreskrifter
AFFS 2014:1 Individuella handlingsplaner, föreskrifter
AFFS 2013:1 Upphävande av vissa av AMS administrativa föreskrifter och allmänna råd
AFFS 2012:7 Upphävande av vissa av AMS föreskrifter och administrativa föreskrifter
AFFS 2012:6 Upphävande av (AMSFS 2003:1), aktivitetsstöd, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1996:1100)
AFFS 2012:5 Upphävande av (AMSFS 2001:4), anställningsstöd, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1997:1275)
AFFS 2012:4 Upphävande av (AMSFS 2001:2), arbetsmarknadspolitiska program, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:634)
AFFS 2012:3 Upphävande av AMS allmänna råd om byggplanering
AFFS 2012:2 Upphävande av (AMSFS 2006:14), försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare, administrativa föreskrifter om tillämpningen av förordningen (2006:396)
AFFS 2011:9 Upphävande av (AMSFS 2006:31), handläggningen av ärenden om stöd för nystartsjobb, administrativa föreskrifter
AFFS 2011:8 Upphävande av (AFFS 2008:3), intern styrning och kontroll, administrativa föreskrifter
AFFS 2011:7 Upphävande av (AMSFS 2007:30), stöd till arbetsgivare i samband med rekrytering av arbetskraft, administrativa föreskrifter
AFFS 2011:6 Upphävande av (AMSFS 2006:32), stöd för nystartsjobb, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2006:1481)
AFFS 2011:3 Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, tillämpningen av lagen (2010:197), allmänna råd - Övergångsbestämmelser
AFFS 2011:2 Upphävande av (AMSFS 2005:16), handläggning av ärenden rörande arbetssökande som beviljats eller ansöker om intyg E 303, administrativa föreskrifter
AFFS 2011:1 Upphävande av (AMSFS 2005:10), flyttningsbidrag, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1999:594)
AFFS 2010:8 Upphävande av (AMSFS 2006:30), stöd för nystartsjobb, tillämpningen av förordningen (2006:1481)
AFFS 2010:7 Stöd för nystartsjobb, tillämpningen av förordningen (2006:1481), föreskrifter
AFFS 2010:6 Upphävande av (AMSFS 2004:9), handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor
AFFS 2010:5 Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:4)
AFFS 2010:2 Anställningsfrämjande åtgärder, tillämpning av lagen (1974:13), allmänna råd
AFFS 2010:1 Upphävande av (AMSFS 2002:2), vissa anställningsfrämjande åtgärder, allmänna råd om tillämpningen av lagen (1974:13)
AFFS 2009:8 Upphävande av (AFFS 2008:8), uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Arbetsförmedlingen, administrativa föreskrifter
AFFS 2009:5 Upphävande av (AMSFS 2002:10), tillgänglighet till AMSs service, allmänna råd om tillämpningen av (AMSFS 2002:7)
AFFS 2009:4 Upphävande av (AMSFS 2002:7), tillgänglighet till AMSs service
AFFS 2009:3 Upphävande av (AMSFS 2004:10), kvotberäkning och arbetsmarknadsbedömning i ärenden om säsongsarbetstillstånd
AFFS 2008:7 Upphävande av allmänna råd om tillämpningen av det Nordiska samarbetet inom yrkesinriktad rehabilitering och särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning
AFFS 2008:6 Upphävande av föreskrifter om tillämpningen av det Nordiska samarbetet inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen
AMSFS 2007:45 Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpning av förvaltningslagen (1986:223)
AMSFS 2007:44 Upphävande av AMS allmänna råd om offentlighet och sekretess
AMSFS 2007:43 Upphävande av AMS föreskrifter om verksamhetsplanering, prognosverksamhet och statistik
AMSFS 2007:37 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ändring i (AMSFS 2002:12), administrativa föreskrifter
AMSFS 2007:33 Upphävande av (AMSFS 2003:10), skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen, allmänna råd om tillämpningen av lagen (1976:157)
AMSFS 2007:26 Upphävande av (AMSFS 2004:6), arbetsförmedlingens organisation, administrativa föreskrifter
AMSFS 2007:25 Upphävande av (AMSFS 2003:9), lediga platser, administrativa föreskrifter
AMSFS 2007:21 Upphävande av (AMSFS 1995:17) tjänstebil, anskaffning och användning
AMSFS 2007:18 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter
AMSFS 2007:15 Upphävande av (AMSFS 2000:4), arbetsmarknadspolitiska program, tillämpningen av förordningen (2000:634)
AMSFS 2007:14 Upphävande av (AMSFS 1994:17) om ersättning för vissa uppdrag i Arbetsmarknadsverkets verksamhet
AMSFS 2007:12 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter
AMSFS 2007:11 Upphävande av (AMSFS 2006:3), insatser för arbetslösa akademiker
AMSFS 2007:7 Upphävande av (AMSFS 2004:12), friår, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2001:1300)
AMSFS 2007:6 Upphävande av (AMSFS 2004:13), friår, administrativa föreskrifter för handläggningen av ärenden
AMSFS 2007:4 Upphävande av AMS allmänna råd för tillämpning av avgiftsförordningen
AMSFS 2007:3 Upphävande av AMS föreskrifter om uttagande av avgifter och ersättning för tillhandahållna varor och tjänster
AMSFS 2006:29 Upphävande av AMS allmänna råd om diarieföring
AMSFS 2006:23 Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
AMSFS 2006:20 Upphävande av (AMSFS 1997:12), funktionen arbetskraft om beredskapsförberedelser och krigsplanläggning
AMSFS 2006:19 Upphävande av (AMSFS 1996:20), frivillig försvarsverksamhet inom den civila delen av totalförsvaret
AMSFS 2006:18 Upphävande av (AMSFS 1998:4), förmåner till frivilliga
AMSFS 2006:17 Upphävande av (AMSFS 1998:5), förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning
AMSFS 2006:16 Upphävande av AMS allmänna råd om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
AMSFS 2006:15 Upphävande av AMS föreskrifter om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
AMSFS 2006:12 Upphävande av (AMSFS 2001:9), verksamheten inom arbetslivstjänster, administrativa föreskrifter
AMSFS 2006:11 Upphävande av (AMSFS 2001:8), verksamheten inom arbetslivstjänster, allmänna råd
AMSFS 2004:8 Upphävande av vissa av AMS allmänna råd
AMSFS 2004:7 Upphävande av vissa av AMS föreskrifter
AMSFS 2004:3 Upphävande av (AMSFS 2001:24), stöd till utbildning av anställda, administrativa föreskrifter om handläggningen av ärenden enligt förordningen (2001:626)
AMSFS 2004:1 Upphävande av (AMSFS 2001:23), stöd till utbildning av anställda, tillämpningen av förordningen (2001:626)
AMSFS 2003:14 Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, m.m.
AMSFS 2003:13 Upphävande av vissa av AMS allmänna råd, totalförsvarsverksamhet
AMSFS 2003:3 Upphävande av AMS föreskrifter och allmänna råd på det personaladministrativa området
AMSFS 2002:12 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, administrativa föreskrifter
AMSFS 2002:11 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), föreskrifter
AMSFS 2002:6 Upphävande av AMS föreskrifter om verksamheten inom arbetsmarknadsinstitut
AMSFS 2002:1 Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av datalagen
AMSFS 2001:22 Upphävande av AMS allmänna råd om bidragshantering
AMSFS 2001:16 Upphävande av AMS föreskrifter om AMV:s civofunktion
AMSFS 2001:14 Upphävande av (AMSFS 1994:15), avgifter för arbetslivstjänster
AMSFS 2000:12 Upphävande av (AMSFS 1998:10), aktivare användning av arbetslöshetsersättningen, tillämpningen av förordningen (1998:345)
AMSFS 2000:11 Upphävande av (AMSFS 1994:4), bidrag för miljöförbättringar i bostäder för permanent bruk
AMSFS 1997:8 Upphävande av (AMSFS 1987:3), arkivbildningsplan för arbetsmarknadsinstituten
AMSFS 1996:7 Anställningsfrämjande åtgärder, vissa undantag från lagen (1974:13), föreskrifter
Kugghjul

Författningssamling i alfabetisk ordning

Namn Nummer
Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2015:4) AFFS 2016:3
Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3) AFFS 2015:4
Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, ändring i (AFFS 2015:4), föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3) AFFS 2016:1
Anställningsfrämjande åtgärder, tillämpning av lagen (1974:13), allmänna råd AFFS 2010:2
Anställningsfrämjande åtgärder, vissa undantag från lagen (1974:13), föreskrifter AMSFS 1996:7
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, administrativa föreskrifter AMSFS 2002:12
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ändring i (AMSFSF 2002:12), administrativa föreskrifter AMSFS 2007:37
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tillämpning av lagen (2002:546), föreskrifter AMSFS 2002:11
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tillämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter AMSFS 2002:18
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tillämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter AMSFS 2007:12
Ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, tillämpningen av förordningen (2017:819), föreskrifter AFFS 2017:4
Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, tillämpningen av lagen (2010:197), allmänna råd - Övergångsbestämmelser AFFS 2011:3
Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2010:5) AFFS 2016:4
Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:4) AFFS 2010:5
Individuella handlingsplaner, föreskrifter AFFS 2014:1
Kod för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, föreskrifter AFFS 2015:1
Stöd för nystartsjobb, tillämpningen av förordningen (2006:1481), föreskrifter AFFS 2010:7
Upphävande av (AMSFS 1998:10), aktivare användning av arbetslöshetsersättningen, tillämpningen av förordningen (1998:345) AMSFS 2000:12
Upphävande av (AMSFS 2003:1), aktivitetsstöd, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1996:1100) AFFS 2012:6
Upphävande av allmänna råd för tillämpningen av det Nordiska samarbetet inom yrkesinriktad rehabilitering och särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning AFFS 2008:7
Upphävande av (AMSFS 2001:4), anställningsstöd, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1997:1275) AFFS 2012:5
Upphävande av (AMSFS 2004:6), arbetsförmedlingens organisation, administrativa föreskrifter AMSFS 2007:26
Upphävande av (AMSFS 2001:2), arbetsmarknadspolitiska program, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:634) AFFS 2012:4
Upphävande av (AMSFS 2000:4), arbetsmarknadspolitiska program, tillämpningen av förordningen (2000:634) AMSFS 2007:15
Upphävande av (AFFS 2010:9), arbetsmarknadspolitiska program, tillämpningen av förordningen (2000:634) AFFS 2016:2
Upphävande av (AMSFS 1987:3), arkivbildningsplan för arbetsmarknadsinstituten AMSFS 1997:8
Upphävande av (AMSFS 1994:15), avgifter för arbetslivstjänster AMSFS 2001:14
Upphävande av (AMSFS 1994:4), bidrag för miljöförbättringar i bostäder för permanent bruk AMSFS 2000:11
Upphävande av (AMSFS 1994:17), ersättning för vissa uppdrag i AMS verksamhet AMSFS 2007:14
Upphävande av (AFFS 2010:3), etableringsersättning AFFS 2017:2
Upphävande av (AFFS 2010:4), etableringsplan AFFS 2017:3
Upphävande av (AMSFS 2005:10), flyttningsbidrag, allmänna råd för tillämpningen av förordningen (1999:594) AFFS 2011:1
Upphävande av (AMSFS 1996:20), frivillig försvarsverksamhet inom den civila delen av totalförsvaret AMSFS 2006:19
Upphävande av (AMSFS 2004:12), friår, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2001:1300) AMSFS 2007:7
Upphävande av (AMSFS 2004:13), friår, administrativa föreskrifter om handläggningen av ärenden AMSFS 2007:6
Upphävande av (AMSFS 1997:12), funktionen arbetskraft om beredskapsförberedelser och krigsplanläggning AMSFS 2006:20
Upphävande av (AMSFS 1998:4), förmåner till frivilliga AMSFS 2006:18
Upphävande av (AMSFS 1998:5), förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning AMSFS 2006:17
Upphävande av (AMSFS 2006:14), försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare, administrativa föreskrifter om tillämpningen av förordningen (2006:396) AFFS 2012:2
Upphävande av (AMSFS 2004:9), handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor AFFS 2010:6
Upphävande av (AMSFS 2005:16), handläggning av ärenden rörande arbetssökande som beviljats eller ansöker om intyg E 303, administrativa föreskrifter AFFS 2011:2
Upphävande av (AMSFS 2006:3), insatser för arbetslösa akademiker AMSFS 2007:11
Upphävande av (AFFS 2008:3), intern styrning och kontroll, administrativa föreskrifter AFFS 2011:8
Upphävande av (AMSFS 2007:13), jobb- och utvecklingsgarantin, administrativa föreskrifter om handläggningen AFFS 2015:3
Upphävande av (AMSFS 2004:10), kvotberäkning och arbetsmarknadsbedömning i ärenden om säsongsarbetstillstånd AFFS 2009:3
Upphävande av (AMSFS 2003:9), lediga platser, administrativa föreskrifter AMSFS 2007:25
Upphävande av (AMSFS 2003:10), skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen, allmänna råd om tillämpningen av lagen (1976:157) AMSFS 2007:33
Upphävande av (AMSFS 2006:31), stöd för nystartsjobb, administrativa föreskrifter om handläggningen av ärenden AFFS 2011:9
Upphävande av (AMSFS 2006:32), stöd för nystartsjobb, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2006:1481) AFFS 2011:6
Upphävande av (AMSFS 2006:30), stöd för nystartsjobb, tillämpning av förordningen (2006:1481) AFFS 2010:8
Upphävande av (AMSFS 2007:30), stöd till arbetsgivare i samband med rekrytering av arbetskraft, administrativa föreskrifter AFFS 2011:7
Upphävande av (AMSFS 2001:24), stöd till utbildning av anställda, administrativa föreskrifter om handläggningen av ärenden enligt förordningen (2001:626) AMSFS 2004:3
Upphävande av (AMSFS 2001:23), stöd till utbildning av anställda, tillämpningen av förordningen (2001:626) AMSFS 2004:1
Upphävande av (AFFS 2015:2), särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, allmänna råd om tillämpningen av förordning (2000:630) AFFS 2017:1
Upphävande av (AMSFS 2002:7), tillgänglighet till AMSs service AFFS 2009:4
Upphävande av (AMSFS 2002:10) tillgänglighet till AMSs service, allmänna råd om tillämpningen av (AMSFS 2002:7) AFFS 2009:5
Upphävande av (AMSFS 1995:17), tjänstebil, anskaffning och användning AMSFS 2007:21
Upphävande av (AFFS 2008:8), uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Arbetsförmedlingen, administrativa föreskrifter AFFS 2009:8
Upphävande av (AMSFS 2001:9), verksamheten inom arbetslivstjänster, administrativa föreskrifter AMSFS 2006:12
Upphävande av (AMSFS 2001:8), verksamheten inom arbetslivstjänster, allmänna råd AMSFS 2006:11
Upphävande av (AMSFS 2002:2), vissa anställningsfrämjande åtgärder, allmänna råd om tillämpningen av lagen (1974:13) AFFS 2010:1
Upphävande av AMS allmänna råd för tillämpning av avgiftsförordningen AMSFS 2007:4
Upphävande av AMS allmänna råd om bidragshantering AMSFS 2001:22
Upphävande av AMS allmänna råd om byggplanering AFFS 2012:3
Upphävande av AMS allmänna råd om diarieföring AMSFS 2006:29
Upphävande av AMS allmänna råd om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet AMSFS 2006:16
Upphävande av AMS allmänna råd om offentlighet och sekretess AMSFS 2007:44
Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av datalagen AMSFS 2002:1
Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten AMSFS 2006:23
Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, m.m. AMSFS 2003:14
Upphävande av AMS allmänna råd om tillämpningen av förvaltningslagen (1986:223) AMSFS 2007:45
Upphävande av föreskrifter för tillämpningen av överenskommelsen angående det Nordiska samarbetet inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen AFFS 2008:6
Upphävande av AMS föreskrifter och allmänna råd på det personaladministrativa området AMSFS 2003:3
Upphävande av AMS föreskrifter om AMV:s civofunktion AMSFS 2001:16
Upphävande av AMS föreskrifter om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet AMSFS 2006:15
Upphävande av AMS föreskrifter om uttagande av avgifter och ersättning för tillhandahållna varor och tjänster AMSFS 2007:3
Upphävande av AMS föreskrifter om verksamheten inom arbetsmarknadsinstitut AMSFS 2002:6
Upphävande av AMS föreskrifter om verksamhetsplanering, prognosverksamhet och statistik AMSFS 2007:43
Upphävande av vissa allmänna råd i AMS totalförsvarsverksamhet AMSFS 2003:13
Upphävande av vissa av AMS administrativa föreskrifter och allmänna råd AFFS 2013:1
Upphävande av vissa av AMS allmänna råd AMSFS 2004:8
Upphävande av vissa av AMS föreskrifter AMSFS 2004:7
Upphävande av vissa av AMS föreskrifter och administrativa föreskrifter AFFS 2012:7
Kugghjul

Årsregister

I början av år varje år publicerar Arbetsförmedlingen ett årsregister över de föreskrifter och allmänna råd som Arbetsförmedlingen utfärdade året innan.