Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS)

Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) innehåller gällande föreskrifter och allmänna råd för Arbetsförmedlingen. Samlingen innehåller även gällande föreskrifter och allmänna råd från tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen (AMSFS), vars verksamhet övergick till Arbetsförmedlingen 1 januari 2008. Författningssamlingen publicerar vi här på vår webbplats.

Om Arbetsförmedlingens föreskrifter och allmänna råd

Riksdag och regering har gett Arbetsförmedlingen rätt att besluta om föreskrifter och allmänna råd inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde. För att Arbetsförmedlingen ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen.

Föreskrifter och allmänna råd kompletterar och preciserar riksdagens lagar och regeringens förordningar. En föreskrift är en bindande regel som ska följas av myndighetens personal, andra myndigheter och personer i samhället. Allmänna råd är inte bindande, utan är rekommendationer för hur vi kan eller bör göra för att uppfylla kraven i lagar och förordningar.

Arbetsförmedlingens författningssamling ISSN 2000-0979
Ansvarig utgivare: Arbetsförmedlingens chefsjurist
Telefon: 0771-60 00 00
regelkansliet@arbetsformedlingen.se

Kugghjul

Gällande författningar i nummerordning

Nummer Namn
AFFS 2019:1 Underlag för beräkning av stödbelopp, föreskrifter
AFFS 2018:4 Godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner, föreskrifter
AFFS 2018:3 Statsbidrag för särskilda främjande och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, föreskrifter
AFFS 2018:2 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ändring i (AMSFSF 2002:12) administrativa föreskrifter
AFFS 2017:4 Ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, tillämpningen av förordningen (2017:819), föreskrifter
AFFS 2016:4 Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2010:5)
AFFS 2016:3 Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2015:4)
AFFS 2016:1 Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, ändring i (AFFS 2015:4), föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3)
AFFS 2015:4 Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3)
AFFS 2015:1 Kod för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, föreskrifter
AFFS 2014:1 Individuella handlingsplaner, föreskrifter
AFFS 2011:3 Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, tillämpningen av lagen (2010:197), allmänna råd - Övergångsbestämmelser
AFFS 2010:5 Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:4)
AFFS 2010:2 Anställningsfrämjande åtgärder, tillämpning av lagen (1974:13), allmänna råd
AMSFS 2007:37 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ändring i (AMSFS 2002:12), administrativa föreskrifter
AMSFS 2007:18 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter
AMSFS 2007:12 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter
AMSFS 2002:12 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, administrativa föreskrifter
AMSFS 2002:11 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), föreskrifter
AMSFS 1996:7 Anställningsfrämjande åtgärder, vissa undantag från lagen (1974:13), föreskrifter
Kugghjul

Gällande författningar i alfabetisk ordning

Namn Nummer
Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2015:4) AFFS 2016:3
Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3) AFFS 2015:4
Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, ändring i (AFFS 2015:4), föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:3) AFFS 2016:1
Anställningsfrämjande åtgärder, tillämpning av lagen (1974:13), allmänna råd AFFS 2010:2
Anställningsfrämjande åtgärder, vissa undantag från lagen (1974:13), föreskrifter AMSFS 1996:7
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ändring i (AMSFSF 2002:12) administrativa föreskrifter AFFS 2018:2
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, administrativa föreskrifter AMSFS 2002:12
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ändring i (AMSFSF 2002:12), administrativa föreskrifter AMSFS 2007:37
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tillämpning av lagen (2002:546), föreskrifter AMSFS 2002:11
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tillämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter AMSFS 2002:18
Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tillämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter AMSFS 2007:12
Ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, tillämpningen av förordningen (2017:819), föreskrifter AFFS 2017:4
Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, tillämpningen av lagen (2010:197), allmänna råd - Övergångsbestämmelser AFFS 2011:3
Godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner, föreskrifter AFFS 2018:4
Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändring och omtryck av (AFFS 2010:5) AFFS 2016:4
Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter - Ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:4) AFFS 2010:5
Individuella handlingsplaner, föreskrifter AFFS 2014:1
Kod för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, föreskrifter AFFS 2015:1
Statsbidrag för särskilda främjande och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, föreskrifter AFFS 2018:3
Underlag för beräkning av stödbelopp, föreskrifter AFFS 2019:1
Kugghjul

Upphävanden i nummerordning

Nummer Namn
AFFS 2018:1 Stöd för nystartsjobb, upphävande av (AFFS 2010:7)
AFFS 2017:3 Etableringsplan, upphävande av (AFFS 2010:4)
AFFS 2017:2 Etableringsersättning, upphävande av (AFFS 2010:3)
AFFS 2017:1 Särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, allmänna råd om tillämpningen av förordning (2000:630), upphävande av (AFFS 2015:2)
AFFS 2016:2 Arbetsmarknadspolitiska program, tillämpningen av förordningen (2000:634), upphävande av (AFFS 2010:9)
AFFS 2015:3 Jobb- och utvecklingsgarantin, administrativa föreskrifter om handläggningen, upphävande av (AMSFS 2007:13)
AFFS 2013:1 Vissa av AMS administrativa föreskrifter och allmänna råd, upphävande
AFFS 2012:7 Vissa av AMS föreskrifter och administrativa föreskrifter, upphävande
AFFS 2012:6 Aktivitetsstöd, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1996:1100), upphävande av (AMSFS 2003:1)
AFFS 2012:5 Anställningsstöd, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1997:1275), upphävande av (AMSFS 2001:4)
AFFS 2012:4 Arbetsmarknadspolitiska program, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:634), upphävande av (AMSFS 2001:2)
AFFS 2012:3 Byggplanering, AMS allmänna råd, upphävande
AFFS 2012:2 Försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare, administrativa föreskrifter om tillämpningen av förordningen (2006:396), upphävande av (AMSFS 2006:14)
AFFS 2011:9 Stöd för nystartsjobb, administrativa föreskrifter för handläggningen av ärenden, upphävande av (AMSFS 2006:31)
AFFS 2011:8 Intern styrning och kontroll, administrativa föreskrifter, upphävande av (AFFS 2008:3)
AFFS 2011:7 Stöd till arbetsgivare i samband med rekrytering av arbetskraft, administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2007:30)
AFFS 2011:6 Stöd för nystartsjobb, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2006:1481), upphävande av (AMSFS 2006:32)
AFFS 2011:2 E 303, handläggning av ärenden rörande arbetssökande som beviljats eller ansöker om intyg E 303, administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2005:16)
AFFS 2011:1 Flyttningsbidrag, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1999:594), upphävande av (AMSFS 2005:10)
AFFS 2010:8 Stöd för nystartsjobb, tillämpningen av förordningen (2006:1481), upphävande av (AMSFS 2006:30)
AFFS 2010:6 Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, upphävande av (AMSFS 2004:9)
AFFS 2010:1 Vissa anställningsfrämjande åtgärder, allmänna råd om tillämpningen av lagen (1974:13), upphävande av (AMSFS 2002:2)
AFFS 2009:8 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Arbetsförmedlingen, administrativa föreskrifter, upphävande av (AFFS 2008:8)
AFFS 2009:5 Tillgänglighet till AMSs service, allmänna råd om tillämpningen av (AMSFS 2002:7), upphävande av (AMSFS 2002:10)
AFFS 2009:4 Tillgänglighet till AMSs service, upphävande av (AMSFS 2002:7)
AFFS 2009:3 Kvotberäkning och arbetsmarknadsbedömning i ärenden om säsongsarbetstillstånd, upphävande av (AMSFS 2004:10)
AFFS 2008:7 Nordiska samarbetet inom yrkesinriktad rehabilitering och särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning, allmänna råd om tillämpningen, upphävande
AFFS 2008:6 Nordiska samarbetet inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen, föreskrifter om tillämpningen, upphävande
AMSFS 2007:45 Förvaltningslagen (1986:223), AMS allmänna råd om tillämpning, upphävande
AMSFS 2007:44 Offentlighet och sekretess, AMS allmänna råd, upphävande
AMSFS 2007:43 Verksamhetsplanering, prognosverksamhet och statistik, AMS föreskrifter, upphävande
AMSFS 2007:33 Skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen, allmänna råd om tillämpningen av lagen (1976:157), upphävande av (AMSFS 2003:10)
AMSFS 2007:26 Arbetsförmedlingens organisation, administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2004:6)
AMSFS 2007:25 Lediga platser, administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2003:9)
AMSFS 2007:21 Tjänstebil, anskaffning och användning, upphävande av (AMSFS 1995:17)
AMSFS 2007:15 Arbetsmarknadspolitiska program, tillämpningen av förordningen (2000:634), upphävande av (AMSFS 2000:4)
AMSFS 2007:14 Ersättning för vissa uppdrag i Arbetsmarknadsverkets verksamhet, upphävande av (AMSFS 1994:17)
AMSFS 2007:11 Insatser för arbetslösa akademiker, upphävande av (AMSFS 2006:3)
AMSFS 2007:7 Friår, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2001:1300), upphävande av (AMSFS 2004:12)
AMSFS 2007:6 Friår, administrativa föreskrifter för handläggningen av ärenden, upphävande av (AMSFS 2004:13)
AMSFS 2007:4 Avgiftsförordningen, AMS allmänna råd för tillämpning, upphävande
AMSFS 2007:3 Uttagande av avgifter och ersättning för tillhandahållna varor och tjänster, AMS föreskrifter, upphävande
AMSFS 2006:29 Diarieföring, AMS allmänna råd, upphävande
AMSFS 2006:23 Arbetsmarknadspolitiska verksamheten, AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628), upphävande
AMSFS 2006:20 Funktionen arbetskraft om beredskapsförberedelser och krigsplanläggning, upphävande av (AMSFS 1997:12)
AMSFS 2006:19 Frivillig försvarsverksamhet inom den civila delen av totalförsvaret, upphävande av (AMSFS 1996:20)
AMSFS 2006:18 Förmåner till frivilliga, upphävande av (AMSFS 1998:4)
AMSFS 2006:17 Förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning, upphävande av (AMSFS 1998:5)
AMSFS 2006:16 Jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, AMS allmänna råd, upphävande
AMSFS 2006:15 Jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, AMS föreskrifter, upphävande
AMSFS 2006:12 Verksamheten inom arbetslivstjänster, administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2001:9)
AMSFS 2006:11 Verksamheten inom arbetslivstjänster, allmänna råd, upphävande av (AMSFS 2001:8)
AMSFS 2004:8 Vissa av AMS allmänna råd, upphävande
AMSFS 2004:7 Vissa av AMS föreskrifter, upphävande
AMSFS 2004:3 Stöd till utbildning av anställda, handläggningen av ärenden enligt förordningen (2001:626), administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2001:24)
AMSFS 2004:1 Stöd till utbildning av anställda, tillämpningen av förordningen (2001:626), upphävande av (AMSFS 2001:23)
AMSFS 2003:14 Arbetsmarknadspolitiska verksamheten, AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628), upphävande
AMSFS 2003:13 Totalförsvarsverksamhet, vissa av AMS allmänna råd, upphävande
AMSFS 2003:3 Personaladministrativa området, AMS föreskrifter och allmänna råd, upphävande
AMSFS 2002:6 Verksamheten inom arbetsmarknadsinstitut, AMS föreskrifter, upphävande
AMSFS 2002:1 Datalagen, AMS allmänna råd om tillämpningen, upphävande
AMSFS 2001:22 Bidragshantering, AMS allmänna råd, upphävande
AMSFS 2001:16 AMV:s civofunktion, föreskrifter, upphävande
AMSFS 2001:14 Avgifter för arbetslivstjänster, upphävande av (AMSFS 1994:15)
AMSFS 2000:12 Aktivare användning av arbetslöshetsersättningen, tillämpningen av förordningen (1998:345), upphävande av (AMSFS 1998:10)
AMSFS 2000:11 Bidrag för miljöförbättringar i bostäder för permanent bruk, upphävande av (AMSFS 1994:4)
AMSFS 1997:8 Arkivbildningsplan för arbetsmarknadsinstituten, upphävande av (AMSFS 1987:3)
Kugghjul

Upphävanden i alfabetisk ordning

Namn Nummer
Aktivare användning av arbetslöshetsersättningen, tillämpningen av förordningen (1998:345), upphävande av (AMSFS 1998:10) AMSFS 2000:12
Aktivitetsstöd, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1996:1100), upphävande av (AMSFS 2003:1) AFFS 2012:6
AMV:s civofunktion, föreskrifter, upphävande AMSFS 2001:16
Anställningsstöd, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1997:1275), upphävande av (AMSFS 2001:4) AFFS 2012:5
Arbetsförmedlingens organisation, administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2004:6) AMSFS 2007:26
Arbetsmarknadspolitiska program, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:634), upphävande av (AMSFS 2001:2) AFFS 2012:4
Arbetsmarknadspolitiska program, tillämpningen av förordningen (2000:634), upphävande av (AFFS 2010:9) AFFS 2016:2
Arbetsmarknadspolitiska program, tillämpningen av förordningen (2000:634), upphävande av (AMSFS 2000:4) AMSFS 2007:15
Arbetsmarknadspolitiska verksamheten, AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628), upphävande AMSFS 2006:23
Arbetsmarknadspolitiska verksamheten, AMS allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2000:628), upphävande AMSFS 2003:14
Arkivbildningsplan för arbetsmarknadsinstituten, upphävande av (AMSFS 1987:3) AMSFS 1997:8
Avgifter för arbetslivstjänster, upphävande av (AMSFS 1994:15) AMSFS 2001:14
Avgiftsförordningen, AMS allmänna råd för tillämpning, upphävande AMSFS 2007:4
Bidrag för miljöförbättringar i bostäder för permanent bruk, upphävande av (AMSFS 1994:4) AMSFS 2000:11
Bidragshantering, AMS allmänna råd, upphävande AMSFS 2001:22
Byggplanering, AMS allmänna råd, upphävande AFFS 2012:3
Datalagen, AMS allmänna råd om tillämpningen, upphävande AMSFS 2002:1
Diarieföring, AMS allmänna råd, upphävande AMSFS 2006:29
E 303, handläggning av ärenden rörande arbetssökande som beviljats eller ansöker om intyg E 303, administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2005:16) AFFS 2011:2
Ersättning för vissa uppdrag i Arbetsmarknadsverkets verksamhet, upphävande av (AMSFS 1994:17) AMSFS 2007:14
Etableringsersättning, upphävande av (AFFS 2010:3) AFFS 2017:2
Etableringsplan, upphävande av (AFFS 2010:4) AFFS 2017:3
Flyttningsbidrag, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1999:594), upphävande av (AMSFS 2005:10) AFFS 2011:1
Frivillig försvarsverksamhet inom den civila delen av totalförsvaret, upphävande av (AMSFS 1996:20) AMSFS 2006:19
Friår, administrativa föreskrifter för handläggningen av ärenden, upphävande av (AMSFS 2004:13) AMSFS 2007:6
Friår, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2001:1300), upphävande av (AMSFS 2004:12) AMSFS 2007:7
Funktionen arbetskraft om beredskapsförberedelser och krigsplanläggning, upphävande av (AMSFS 1997:12) AMSFS 2006:20
Förmåner till frivilliga, upphävande av (AMSFS 1998:4) AMSFS 2006:18
Förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning, upphävande av (AMSFS 1998:5) AMSFS 2006:17
Försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare, administrativa föreskrifter om tillämpningen av förordningen (2006:396), upphävande av (AMSFS 2006:14) AFFS 2012:2
Förvaltningslagen (1986:223), AMS allmänna råd om tillämpning, upphävande AMSFS 2007:45
Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, upphävande av (AMSFS 2004:9) AFFS 2010:6
Insatser för arbetslösa akademiker, upphävande av (AMSFS 2006:3) AMSFS 2007:11
Intern styrning och kontroll, administrativa föreskrifter, upphävande av (AFFS 2008:3) AFFS 2011:8
Jobb- och utvecklingsgarantin, administrativa föreskrifter om handläggningen, upphävande av (AMSFS 2007:13) AFFS 2015:3
Jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, AMS allmänna råd, upphävande AMSFS 2006:16
Jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, AMS föreskrifter, upphävande AMSFS 2006:15
Kvotberäkning och arbetsmarknadsbedömning i ärenden om säsongsarbetstillstånd, upphävande av (AMSFS 2004:10) AFFS 2009:3
Lediga platser, administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2003:9) AMSFS 2007:25
Nordiska samarbetet inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen, föreskrifter om tillämpningen, upphävande AFFS 2008:6
Nordiska samarbetet inom yrkesinriktad rehabilitering och särskilt anordnad arbetsmarknadsutbildning, allmänna råd om tillämpningen, upphävande AFFS 2008:7
Offentlighet och sekretess, AMS allmänna råd, upphävande AMSFS 2007:44
Personaladministrativa området, AMS föreskrifter och allmänna råd, upphävande AMSFS 2003:3
Skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen, allmänna råd om tillämpningen av lagen (1976:157), upphävande av (AMSFS 2003:10) AMSFS 2007:33
Stöd för nystartsjobb, administrativa föreskrifter för handläggningen av ärenden, upphävande av (AMSFS 2006:31) AFFS 2011:9
Stöd för nystartsjobb, allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2006:1481), upphävande av (AMSFS 2006:32) AFFS 2011:6
Stöd för nystartsjobb, tillämpningen av förordningen (2006:1481), upphävande av (AMSFS 2006:30) AFFS 2010:8
Stöd för nystartsjobb, upphävande av (AFFS 2010:7) AFFS 2018:1
Stöd till arbetsgivare i samband med rekrytering av arbetskraft, administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2007:30)
Stöd till utbildning av anställda, handläggning av ärenden enligt förordningen (2001:626), administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2001:24) AMSFS 2004:3
Stöd till utbildning av anställda, tillämpningen av förordningen (2001:626), upphävande av (AMSFS 2001:23) AMSFS 2004:1
Särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, allmänna råd om tillämpningen av förordning (2000:630), upphävande av (AFFS 2015:2) AFFS 2017:1
Tillgänglighet till AMSs service, allmänna råd om tillämpningen av (AMSFS 2002:7), upphävande av (AMSFS 2002:10) AFFS 2009:5
Tillgänglighet till AMSs service, upphävande av (AMSFS 2002:7) AFFS 2009:4
Tjänstebil, anskaffning och användning, upphävande av (AMSFS 1995:17) AMSFS 2007:21
Totalförsvarsverksamhet, vissa av AMS allmänna råd, upphävande AMSFS 2003:13
Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Arbetsförmedlingen, administrativa föreskrifter, upphävande av (AFFS 2008:8) AFFS 2009:8
Uttagande av avgifter och ersättning för tillhandahållna varor och tjänster, AMS föreskrifter, upphävande AMSFS 2007:3
Verksamheten inom arbetslivstjänster, administrativa föreskrifter, upphävande av (AMSFS 2001:9) AMSFS 2006:12
Verksamheten inom arbetslivstjänster, allmänna råd, upphävande av (AMSFS 2001:8) AMSFS 2006:11
Verksamheten inom arbetsmarknadsinstitut, AMS föreskrifter, upphävande AMSFS 2002:6
Verksamhetsplanering, prognosverksamhet och statistik, AMS föreskrifter, upphävande AMSFS 2007:43
Vissa anställningsfrämjande åtgärder, allmänna råd om tillämpningen av lagen (1974:13), upphävande av (AMSFS 2002:2) AFFS 2010:1
Vissa av AMS administrativa föreskrifter och allmänna råd, upphävande AFFS 2013:1
Vissa av AMS allmänna råd, upphävande AMSFS 2004:8
Vissa av AMS föreskrifter och administrativa föreskrifter, upphävande AFFS 2012:7
Vissa av AMS föreskrifter, upphävande AMSFS 2004:7
Kugghjul

Årsregister

I början av varje år publicerar Arbetsförmedlingen ett årsregister över de föreskrifter och allmänna råd som Arbetsförmedlingen utfärdade året innan.