Utbildningsmaterial

Här hittar du utbildningsmaterial som Arbetsförmedlingen tagit fram.

Vägledningsmaterial till pedagoger, studie- och yrkesvägledare

Det här är ett vägledningsmaterial som kan fungera som ett stöd för dig som är till exempel pedagog, handledare eller studie- och yrkesvägledare för att öka kunskapen om arbetsmarknaden, yrken och studier bland yngre. Materialet ska ge ett stöd i att sätta igång tankar och öka medvetenheten kring sitt yrkesval. Det är i första hand tänkt för elever i grundskolan och gymnasiet, men går mycket väl att använda även för vuxna i behov av vägledning

Vägledningsmaterial till pedagoger, studie-och yrkesvägledare


Tillägsinformation