Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?

Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.


Sök

7 februari 2019
Arbetsförmedlingens bedömning för 2019 och på fem års sikt
Prognos:Var finns jobben?
D et är goda chanser till jobb för den som har eller nu påbörjar en utbildning. Barnmorskor, sjuksköterskor, lärare, ingenjörer, IT-specialister, elektriker, undersköterskor, kockar och snickare kommer att vara fortsatt hett eftertraktade. Om fem år väntas underskottet på utbildad arbetskraft vara 100 000 personer.
12 december 2018
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 2018-2020
111 000 nya jobb till 2020
Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, så starkt att Arbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb 2018. Under 2019 och 2020 fortsätter jobben att växa, men i långsammare takt, med sammanlagt 111 000 personer.
13 juni 2018
Arbetsförmedlingens prognos 2018-2019
145 000 nya jobb
Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under 2018 och 2019 ökar sysselsättningen med sammanlagt 145 000 personer. Det ger en sysselsättningsgrad på över 79 procent.
8 februari 2018
Framtidsutsikter för yrken 2018 och på fem års sikt
Prognos:Var finns jobben 2018?
Det är stora chanser till jobb inom rekordmånga yrken i år och bristen på utbildad personal väntas bli fortsatt hög.  IT-specialister, ingenjörer, sjuksköterskor och pedagoger kommer att vara hett eftertraktade även om fem år. Det gäller också gymnasieutbildade inom vård, bygg, industri och restaurang.
13 december 2017
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2017- 2019
227 000 nya jobb
Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under 2017-2019 ökar sysselsättningen med sammanlagt 227 000 personer. Samtidigt tilltar bristen på arbetskraft. Arbetslösheten minskar till 6,6 procent 2018, men ökar något till 6,7 procent 2019.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Jobbmöjligheter i ditt län
I Jobbmöjligheter presenteras utsikterna till jobb för olika yrken under det närmaste året. Jobbmöjligheter beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoser för respektive län.

Jobbmöjligheter i ditt län

Beställning