Statistik och publikationer

Här publiceras statistik, yrkesprognoser, remissvar, rapporter och andra publikationer av Arbetsförmedlingen.

Statistik

Statistik om arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program, varsel med mera.

Verksamhetsstatistik

Prognoser

Prognoser för arbetsmarknadens utveckling och för yrken och yrkesområden.

Arbetsmarknadsprognoser

Rapporter

Arbetsmarknadsrapporter, återrapporteringar, uppföljningsrapporter och forskningsrapporter.

Rapporter

Remissvar

Arbetsförmedlingens remissvar och remissyttranden på remisser från år 2015 och framåt.

Remissvar

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialen utgår ifrån myndighetens uppdrag och riktar sig till olika målgrupper.

Utbildningsmaterial

Författningssamling

Arbetsförmedlingen beslutar om föreskrifter och allmänna råd som ges ut i författningssamlingen AFFS.

AFFS