Pressmeddelande, 
14 juli 2017

Utbildning på distans vid Umeå universitet

Start för snabbspår för ett fyrtiotal utländska lärare

Den 3 april startar snabbspår för ett fyrtiotal utländska lärare vid Umeå universitet. Det är Umeå universitet och Arbetsförmedlingen som skapat förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen, som för första gången genomförs på distans.

Utbildningen omfattar 26 veckor och vänder sig till nyanlända lärare och förskollärare som är arabisktalande. Det är sex lärosäten i Sverige som erbjuder snabbspår för lärare men ingen har hittills erbjudit utbildningen på distans.

– Att utbildningen kan ske på distans gör det möjligt för nyanlända som bor på andra orter att delta och på så sätt snabbt får förutsättningar att fortsätta inom sitt yrkesområde. Distansutbildningen innebär också att vi kan genomföra den här utbildningen i norra Sverige, säger Kristina Palo, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen.

Varvar teori och praktik med svenskundervisning
Utbildningen kommer att bestå av en distansbaserad teoridel, praktik på skolor och förskolor kombinerad med studier i svenska på deltagarnas hemorter. Umeå universitet har planerat utbildningen och ordnar också praktikplatser på skolor och förskolor.

– Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare är ett bra initiativ som ger deltagarna en unik möjlighet att lära känna den svenska skolan i teori och praktik samtidigt som deras egen språkinlärning sker snabbare. De berörda kommunerna och skolhuvudmännen kommer genom praktikdelen dessutom i kontakt med kompetenta utländska lärare och förskollärare som efter genomförd komplettering kan bli en behörig kollega, säger Irene Sedlacek, studievägledare vid Umeå universitet.

Inför utbildningen har Arbetsförmedlingen bland annat tagit fram förslag på deltagare och haft kontakter med lärcentra i kommunerna för att planera distansundervisningen.

Stor brist på lärare
Genom snabbspåret är tanken att arbetsgivare lättare ska hitta lärare och förskollärare, som det råder stor brist på i dag.

– Vi behöver fler utbildade lärare och förskollärare i Sverige och det gäller därför att ta tillvara på den kompetens som många nyanlända har med sig, säger Kristina Palo.

Umeå universitet är ett av sex lärosäten i landet som fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter att ta fram en gemensam utbildning som ska erbjuda nyanlända pedagoger en väg framåt för att de så snabbt som möjligt ska få svensk lärar- och förskollärarlegitimation.

Media är välkomna till introduktionen!

Tid:         Måndag 3 april klockan 13.00-14.00

Plats:      Umeå universitet, Info-center Universum

Tillägsinformation

Mer information

Kontakt

För kommentarer:

Kristina Palo, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen,
010-486 83 48

Irene Sedlacek, studievägledare, Umeå universitet, 090-786 62 40

Presskontakt:

Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 
010-488 87 43