Pressmeddelande, 
3 december 2015

Hälso- och sjukvårdsmässa legitimationsyrken 4 december Folkets Hus

Nyanländas kompetens behövs i vården

Många nyanlända invandrare har utbildning och erfarenhet som läkare, sjuksköterska och apotekare. Samtidigt har hälso- och sjukvården stora rekryteringsbehov inom dessa yrken. För att synliggöra de nyanländas kompetens anordnar Arbetsförmedlingen en rekryteringsmässa för legitimationsyrken. Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör inleder kl 9.30.

Bland deltagarna finns förbund och vårdgivare från hela landet, liksom omkring 300 arbetssökande nyanlända med hälso- och vårdkompetens.

När: Fredag 4 december 9.30-16.00
Plats: Stockholm City Conference, Fokets Hus, Barnhusgatan 12-14
Anmälan: vänligen till maria.hillborg@arbetsformedlingen.se             

Program
9.30–12.00 
Arbetsmarknadsetablering i Sverige, seminarium och paneldebatt med bland andra Arbetsmarknadsdepartementet,  Socialstyrelsen och Sveriges Läkarförbund.
12.00–13.00 Lunchpaus
13.00–16.00 Utställning och rekryteringsmässa

Deltagare
Arbetsförmedlingen har framför allt bjudit in arbetssökande som är inskrivna i etableringsuppdraget men också personer som varit i Sverige en längre tid. Ett av huvudsyftena med dagen är att informera om vägen till legitimation och att arbetsgivare ska möta arbetssökande.

Flertalet av de sökande kommer från Stockholm men även från andra orter som Kalmar, Luleå och Göteborg.

Bland arbetsgivarna och utställarna finns ett stort antal privata och offentliga vårdgivare och sjukhus, kommuner och landsting från Göteborg, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland.

Arbetsmarknaden för hälso- och sjukvården
Arbetsmarknaden inom hälso- och sjukvården bedöms vara fortsatt god de kommande åren med stora rekryteringsbehov på grund av den ökande befolkningen och pensionsavgångar. Både för läkare och sjuksköterskor bedöms jobbchanserna som mycket goda. I slutet av oktober fanns 470 läkarjobb och 3800 sjuksköterskejobb i Arbetsförmedlingens platsbank. Det inkluderar alla slags jobb och anställningar.


Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:

Soledad Grafeuille, Arbetsförmedlingen Integration och Etablering, 010-486 34 60

Feryan Deniz, chef Arbetsförmedlingen Stockholm Etablering, 010-487 44 52 

Presskontakt:

Maria Hillborg, 010-488 44 58

Ytterligare information:

För information om seminarium och mässa: Eva Karklins, 010-487 30 18, förmedlare
Göteborg Etablering