Pressmeddelande, 
5 november 2015

Arbetsförmedlingen testar nytt digitalt stöd

Ny metod för att snabbare kartlägga kompetens hos nyanlända


Arbetsförmedlingen testar en ny metod för att hjälpa nyanlända att kartlägga och värdera sin kompetens redan på anläggningsboendet. Tanken är att bättre utnyttja tiden i väntan på en bostad. Södermanland är ett av de län där metoden testas.

Målgruppen för projektet är nyanlända som har fått uppehållstillstånd, men bor kvar på ett anläggningsboende i väntan på boende i någon kommun. Den digitala tjänsten är tillgänglig via mobiltelefon, läsplatta eller dator.

- Syftet med den här tidiga kartläggningen av kompetens är att snabba på processen för att komma ut i arbetslivet. De nyanlända blir mer förberedda när de flyttar till en kommun och skrivs in i vårt etableringsuppdrag, säger Monica Ståhl, verksamhetschef för Arbetsförmedlingen i Södermanland.

Digitalt cv

På sitt eget språk skriver personen in utbildning och yrkeserfarenhet och skapar ett digitalt cv som översätts. Utifrån sitt cv kommer personen att kunna gå vidare och göra en yrkeskartläggning med hjälp av ett antal frågor. Redan nu finns några yrken att välja bland, men fler är på gång.

Testet kommer att ge ett underlag att jobba vidare med när det gäller till exempel att komplettera sin utbildning för att leva upp till svenska krav.

Södermanland testar metoden

Södermanland är ett av de län där metoden testas, och hittills har uppåt 60 personer börjat använda verktyget.

- Vi har mött ett mycket stort intresse från de nyanlända, säger Sam Farsani, sektionschef i Eskilstuna och ansvarig för projektet i Södermanland. Man ser fördelarna med att redan nu dokumentera sin kompetens och projektet ger också kunskap om svensk arbetsmarknad.

Projektet pågår i ett första skede till årsskiftet. Förutom i Södermanland så pågår det i följande län: Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Gävleborg och Norrbotten.

.


Tillägsinformation

Kontakt

För mer information:
Monica Ståhl, verksamhetschef Arbetsförmedlingen Östergötland/Södermanland, 010-486 97 70

Sam Farsani, ansvarig chef för projektet i Södermanland, 010-486 09 60

Presskontakt:
Anneli Hedlund, 010-487 66 23