Pressmeddelande, 
14 juli 2017

3 april Malmö

Nu startar snabbspår för nyanlända samhällsvetare vid Malmö högskola

Den 3 april börjar en utbildning på Malmö högskola för nyanlända samhällsvetare som även omfattar ekonomer och jurister med minst treårig högskoleutbildning.

De 23 personer som deltar har först gått förberedelseutbildningen för högskolestudier, Korta vägen, hos Folkuniversitetet. Utbildningen är 26 veckor och ger ingen examen eller legitimation, men avslutad utbildning ger 30 högskolepoäng.

Målgruppen är nyanlända som har varit i Sverige i högst tre år och som har utbildning eller arbetslivserfarenhet inom förvaltning och som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det finns ett stort behov av handläggare inom statliga myndigheter och stor efterfrågan på personer med utländsk bakgrund.

Snabbspåret är ett samarbete där Malmö högskola och Korta vägen levererar uppdragsutbildningar på Arbetsförmedlingens uppdrag.Förutom Malmö högskola erbjuder även Stockholms universitet och Linnéuniversitetet snabbspår för samhällsvetare. Snabbspår för nyanlända finns inom en rad yrkesområden.

Tid: Måndag 3 april klockan 10.15–12.00
Plats:
Malmö högskola, lokal: i Ni:A0411 (hiss 4 v)

Media är välkommen att delta.

Fakta: Snabbspår för samhällsvetare

  • 9 januari började utbildningen Korta vägen på Folkuniversitetet i Lund, som är en förberedelseutbildning inför högskolestudier. (12 veckor)
  • 3 april börjar utbildningen på Malmö högskola (26 veckor). Tre kurser vid Malmö högskola ingår i snabbspår för samhällsvetare: Den offentliga förvaltningens verksamhet och styrning, 7,5 hp, Det offentliga språket, 7,5 hp och Förvaltningsrätt, 15 hp.
  • Praktik 4-12 veckor på en statlig myndighet i Arbetsförmedlingens regi.
  • Hela utbildningspaketet är klart i början av oktober.

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:

Rose-Marie Gudmundsson, branschstrateg, Arbetsförmedlingen i Skåne
010-486  35 34

Teresa Tomasevic, prefekt Institutionen för språkstudier vid Malmö högskola,
040-665 7211

Jonas Feldt, regional projektledare - Korta Vägen, Folkuniversitetet,
046-19 77 21

Presskontakt:

Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen,
010 -486 9720

Lotta Orban,
Malmö högskola,
040-665 7702