Pressmeddelande, 
14 juli 2017


Gemensam vägledning ska skapa snabbare väg till arbete för nyanlända i Skåne

För att snabbare få in nyanlända i arbete och studier behövs krafttag. I ett projekt samarbetar nu Skånes universitet och högskolor med Arbetsförmedlingen för att ge vägledningshjälp åt personer inom etableringen.

För att ta tillvara nyanländas kunskap och erfarenheter och hitta rätt vägar in på arbetsmarknaden behövs snabbt stöd. Det ställer högre krav på en ökad flexibilitet och nya samarbetsformer mellan olika myndigheter. För att korta tiden för nyanlända att nå arbetsmarknaden via studier samarbetar Arbetsförmedlingen under 2017 med Malmö högskola, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet i projektet NYAK – Nya akademiker.

- Nyanlända behöver få information om vilka alternativ som finns i Skåne för att hitta vägar till arbete och utbildning. Kompetensen hos nyanlända personer behöver tas tillvara mycket snabbare, säger Mehran Najafi, samordnare för Etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen i Skåne.

Utbildningsbakgrunden för nyanlända har förändrats dramatiskt de senaste åren. Av över 9 700 inskrivna sökande inom Arbetsförmedlingens etablering i Skåne har cirka 54

procent en avslutad gymnasieutbildning eller en påbörjad/avslutad eftergymnasial utbildning. De som är intresserade av akademiska studier kommer genom projektet NYAK att få träffa lärosätenas studie- och karriärvägledare.

- Vägledarna har specialistkunskap om högre utbildning och lång erfarenhet av att möta invandrade akademiker i vägledande samtal. Med vår kunskap kan vi i ett tidigt skede stödja nyanlända och kvalitetssäkra informationen, säger Charlotte Kipowsky, enhetschef Studentcentrum vid Malmö högskola.

Projektet beräknas omfatta omkring 300 nyanlända per månad. Runt 90 procent är arabisktalande och 80 procent kommer från Syrien. De flesta behöver tolk, även om en del talar engelska. Det är både högutbildade invandrare, som redan har en påbörjad eller avslutad akademisk examen, och de med enbart en gymnasieutbildning i bagaget.

Informationsträffar:

Media är välkommen till lärosätenas informationsträffar för arabisktalande akademiker.

  • Högskolan Kristianstad, tisdag 28 mars, hus 7.
  • Malmö högskola, anordnar informationsträff och en fikaträff med arabisktalande studenter efteråt, onsdag 29 mars, Studentcentrum.

Tillägsinformation

Kontakt

Arbetsförmedlingen Skåne Mehran Najafi,
samordnare Etableringsuppdraget, Arbetsförmedlingen Skåne,
010-486 74 17

Anette Stoltz, vägledningsstrateg, Arbetsförmedlingen Skåne,
010-486 03 52

Presskontakt
Lena Lithner Soutkari,
010-486 97 20

Malmö högskola
Charlotte Kipowsky,
enhetschef Studentcentrum, Malmö högskola,
040-665 75 54

Presskontakt
Lotta Orban,
0709-655 492

Lunds universitet
Jennie Paldanius,
projektledare nyanlända akademiker, Lunds universitet, 046-222 13 15

Presskontakt
Anna Johansson,
0709-525251

Högskolan Kristianstad Camilla Fagerström Grubb, studie- och karriärvägledare, Högskolan Kristianstad,
044 – 2503204

Presskontakt
Fabian Rimfors,
044-2503661

Sveriges Lantbruksuniversitet
Maria Orvehed,
enhetschef Student- och karriärstöd, Sveriges Lantbruksuniversitet,
018 - 67 24 33

Presskontakt
Mikael Jansson,
018–67 14 56