Pressmeddelande, 
14 juli 2017

Ny rapport från Arbetsförmedlingen: Perspektiv på etableringsuppdraget

Utbildning och samverkan nyckel

till svensk arbetsmarknad

I år väntas närmare 80 000 nyanlända delta i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En majoritet av dem är unga. Nu krävs investeringar i utbildning för att kunna matcha till jobb på svensk arbetsmarknad.

Arbetsförmedlingen väntas ta emot rekordmånga nyanlända i år och nästa år. Sju av tio är under 40 år och har många år i arbetslivet framför sig. De möts av en arbetsmarknad som har brist på arbetskraft, inom bland annat välfärdssektorn. Men för att kunna matcha nyanlända till jobben på svensk arbetsmarknad krävs investeringar, inte minst i utbildning. Det visar en  genomgång av läget i etableringsuppdraget, Arbetsförmedlingens program för nyanlända.

- Det är en utmaning att nära hälften av de inskrivna i etableringsuppdraget saknar gymnasieutbildning, när så många arbetsgivare kräver att man har en gymnasieexamen. Därför är det viktigt att vi kan motivera fler till utbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. 

I rapporten konstateras dock att utbildning inte kan vara den enda lösningen för att de som har en kortare utbildning ska lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Det behövs fler vägar till arbete för personer som är lite äldre och saknar utbildning, till exempel subventionerade anställningar.

- Arbetsförmedlingen har en central roll förnyanländas etablering, men vi kan inte ensamma klara det. Vi behöver samverka med andra aktörer, både inom näringslivet samt kommuner och landsting, säger Annika Sundén.


Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:

Annika Sundén, analyschef,
010-488 94 20

Presskontakt:

Pressjouren, 010-486 10 00

Ytterligare information:

Andreas Mångs, analytiker,
010-488 31 94

Följ oss på Twitter: @PressAf