Pressmeddelande, 
2 november 2016

Ny uppföljning från Arbetsförmedlingen

100-klubben ger jobb och praktik

Drygt 280 nyanlända har fått arbete med stöd som ett resultat av 100-klubben. Hittills har 987 personer fått praktik eller arbete hos de företag som anslutit sig.

För ett år sedan lanserade regeringen 100-klubben, en uppmaning till arbetsgivare att ta emot nyanlända på praktik eller andra insatser i samarbete med Arbetsförmedlingen. De företag som kan ta emot minst 100 nyanlända inom tre år ingår i 100-klubben. Syftet är att dels introducera fler nyanlända på den svenska arbetsmarknaden, dels hjälpa företagen hitta framtida arbetskraft.

Nu visar en uppföljning att 28 företag har anslutit sig till 100-klubben. Hittills har 25 av dessa företag tagit emot sammanlagt 987 personer på olika former av praktik eller arbete med stöd. Av dem är det 282 personer som har fått anställning med stöd hos något av företagen. Statistiken gäller nyanlända som har fått uppehållstillstånd och sedan varit i Sverige högst tre år.

– Vi ser att en tredjedel av dem som tagits emot av företag i 100-klubben har fått ett arbete. Det är bra, inte minst med tanke på att det är personer som har varit i Sverige en kort tid och att samarbetet med de flesta företagen i praktiken pågått under relativt kort tid, säger Mattias Buvari, regiondirektör på Arbetsförmedlingen.

100-klubben är ett av flera samarbeten som sker mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivare med inriktning mot nyanlända. Hit hör även snabbspåren, praktikantprogrammet – praktik i staten, Äntligen jobb och ett stort antal lokala samarbeten med företag.

– Fler företag ser samarbeten med Arbetsförmedlingen och 100-klubben som ett sätt att hitta rätt kompetens. Det är bra, då flertalet företag gått in i samarbetet utifrån ett socialt ansvarstagande, säger Mattias Buvari.

Tillägsinformation

Kontakt

Presskontakt:

Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99