Pressmeddelande, 
22 september 2016

Nytt ratingsystem

Nytt ratingsystem för val av matchningsstöd

Arbetsförmedlingen har infört ett nytt ratingsystem för val av leverantörer som erbjuder stöd och matchning. Syftet är att underlätta för arbetssökande att välja de företag som lyckas bäst.

Stöd och matchning är en tjänst som Arbetsförmedlingen köper in av externa leverantörer. Den är till för arbetslösa som behöver individuellt anpassat stöd. Det kan handla om tips och stöttning för att lyckas bättre med sitt jobbsökande och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare. Tjänsten är indelad i fyra olika spår, beroende på hur mycket stöd som behövs.

Ungefär 160 företag erbjuder tjänsten, som är upphandlad enligt lagen om valfrihetssystem. Det innebär att deltagarna själva ska välja leverantör.

Arbetsförmedlingen har nu tagit fram ett ratingsystem som gäller de leverantörer som har det första spåret i tjänsten, grundläggande stöd och matchning.

- Det kan vara svårt att veta vilken levantör man ska välja. Vi vill göra det enklare för våra arbetssökande att välja leverantörer av hög kvalitet, som lyckas bra när det gäller att få ut sina deltagare i jobb eller studier, säger Björn Elmqvist, chef på Arbetsförmedlingens enhet externa tjänster.

Ratingsystemet innebär att de leverantörer som finns på en ort jämförs med varandra och betygsätts med en till tre stjärnor. Ju bättre resultat till arbete eller studier, desto fler stjärnor. Ratingen räknas ut med hänsyn till olika faktorer, som hur lätt eller svårt det är att få jobb på orten och deltagarnas olika förutsättningar, till exempel yrkesbakgrund och utbildning.

Nya ratingsiffror ska publiceras på Arbetsförmedlingens webbplats var tredje månad.

Över 18 000 personer deltar i tjänsten stöd och matchning, varav 6 800 i spår ett som ratingen gäller.

Här finns ratingen

Tillägsinformation

Kontakt

För fakta och kommentarer:

Björn Elmqvist, chef enheten externa tjänster Arbetsförmedlingen, telefon 010-488 52 79

Presskontakt:

Anna-Lena Immo, pressekreterare, telefon 010-488 35 99