Pressmeddelande, 
27 juni 2016

EU-granskning av Arbetsförmedlingen

Högt betyg till förnyelsearbetet

Arbetsförmedlingens arbete med att långsiktigt förnya myndigheten får positiv respons i en rapport från EU-kommissionen och andra europeiska offentliga arbetsförmedlingar.

Rapporten betonar Arbetsförmedlingens förmåga att vara konstruktivt självkritisk i sitt förnyelsearbete (Förnyelseresan) samtidigt som myndigheten, i en europeisk jämförelse, beskrivs som en välutvecklad arbetsförmedling som redan har nått en hög prestationsnivå.

Bedömningsgruppen ser att Förnyelseresan har fått genomslag på alla nivåer i organisationen. De chefer och medarbetare som gruppen har träffat beskrivs som motiverade, öppensinnade och engagerade att bidra till att vidareutveckla Arbetsförmedlingen

– Det är glädjande att efter Statskontorets positiva rapport om vårt förnyelsearbete understryker ännu en extern och seriös granskning att Arbetsförmedlingen är på rätt väg, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens nya ledningsfilosofi, kunddriven utveckling, hög grad av individualisering i tjänsteleveranser till arbetssökande och arbetsgivare, är några av myndighetens styrkor som lyfts i rapporten. 

Att förbättra fokus på arbetsgivare genom att organisera arbetsgivararbetet i separata enheter, intensifiera samverkan med andra aktörer och fortsätta att stödja personalen genom långsiktig kompetensutveckling, är några av bedömningsgruppens rekommendationer till Arbetsförmedlingen i det fortsatta förnyelsearbetet. 

–  EU-granskningen ger oss positiv energi och kunskap för att fortsätta utveckla Arbetsförmedlingen till att bli en av Sveriges mest effektiva och moderna myndigheter som tillför nytta för våra kunder och samhället, säger Mikael Sjöberg.

Fakta om EUs granskning

Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans med övriga EU-medlemsstaters offentliga arbetsförmedlingar och EU-kommissionen för att den europeiska arbetsmarknaden ska fungera så väl som möjligt. En central aktivitet i EU-samarbetet är jämförelser mellan de offentliga arbetsförmedlingarna, så kallad benchlearning. Samarbetet mellan de europeiska arbetsförmedlingarna ska bidra till kompetens- och erfarenhetsutbyte länderna emellan.

Fakta om EU-samarbetet mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar, The European network of Public Employment Services, innefattar de offentliga arbetsförmedlingarna i EU, Norge och Island samt EU-kommissionen. Nätverket bildades 2014 genom ett beslut av Europeiska rådet och Europaparlamentet. I nätverkets styrelse, PES Network Board, ingår bland annat Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Sedan 2014 driver Arbetsförmedlingen ett utvecklingsarbete med målsättningen att ge mer kvalificerad service åt kunder och arbetsgivare. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete som sträcker sig fram till 2021.

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:

Clas Olsson, biträdande generaldirektör
010-487 28 51

Presskontakt:

Erika Stenvall, pressekreterare
010-488 93 55
Följ oss på Twitter @PressAf