Pressmeddelande, 
25 april 2016

Snabbspåret för lärare

Nyanlända lärare i skolbänken

Drygt 400 nyanlända lärare får i år chansen att gå en kompletteringsutbildning. Syftet är att snabba på deras inträde i svenska skolor. Utbildningen sker på universitet och högskolor på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Den här veckan startar utbildningen för nyanlända lärare, som är en del av överenskommelsen om ett snabbspår för lärare och förskollärare.

Totalt har Arbetsförmedlingen köpt in 1 200 utbildningsplatser under två år på olika universitet och högskolor. Utbildningen, som är sex månader, handlar om att arbeta i svensk skola och förskola. Den innehåller till exempel avsnitt om svensk demokrati, värderingar, pedagogik, kulturella koder, kommunikation med elever och föräldrar samt nationella dokument som läroplanerna. Utbildningen erbjuds delvis på arabiska.

– Det här är en obligatorisk del av kompletteringsutbildningen för alla som ska arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige. Tanken är att man ska kunna läsa den parallellt med studier i svenska. Syftet är att möta det stora behovet av lärare genom att ta tillvara på den kompetens som finns hos lärare som har kommit till Sverige, säger Soledad Grafeuille, utvecklingsledare på Arbetsförmedlingen.

Utbildningen är till för nyanlända lärare som har fått sin utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet.

Just nu finns cirka 1 900 personer inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag som söker arbete som lärare. Planen är att lärare med utländsk utbildning ska kunna komma ut snabbare i svenska skolor och förskolor.

Stockholms universitet är först ut med utbildningen. Ett 20-tal nyanlända lärare börjar den här veckan. I höst ska den erbjudas även vid universitet och högskolor i Umeå, Göteborg, Linköping, Örebro och Malmö. 

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:

Soledad Grafeuille, utvecklingsledare på Arbetsförmedlingen,
010-486 34 60

Presskontakt:

Anna-Lena Immo, pressekretetare,
010-488 35 99

Följ oss på Twitter @PressAf