Pressmeddelande, 
11 februari 2016

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2016

Stark minskning av arbetslösheten bland unga

I slutet av januari var 386 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 4 000 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten bland ungdomar är nu på den lägsta nivån sedan 2009.

På ett år har antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat från 81 000 till 70 000 personer. Det innebär en arbetslöshetsnivå bland ungdomarna på 13,1 procent, om man ser till andel av den registerbaserade arbetskraften. Det är den lägsta nivån sedan 2009.

- Ungdomarna gynnas av den starka utvecklingen på arbetsmarknade. Samtidigt ser vi en större andel ungdomar med längre arbetslöshetstider. Det visar hur viktigt det är med individuella, riktade insatser till de unga som behöver mest stöd, till exempel de som saknar en gymnasieutbildning, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Det är inte bara bland ungdomarna som andelen inskrivna arbetslösa med längre tider utan jobb ökar. Totalt hade 147 000 peroner varit utan jobb i ett år eller mer, en ökning med 6 000 sedan samma månad i fjol. Detta motsvarar 38 procent av de inskrivna arbetslösa (16-64 år).

I slutet på januari var 145 000 av de inskrivna arbetslösa födda utanför Europa. Det är 17 000 fler än för ett år sedan . Övriga inskrivna arbetslösa minskade med 21 000, till 241 000. Den här utvecklingen förklaras av att allt fler utomeuropeiskt födda kommit till Sverige och vill in på den svenska arbetsmarknaden.

Kort om arbetsmarknaden i januari

Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2015.

  • 8,0 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,1).* Sammanlagt 385 577 personer (389 478).
  • 36 878 personer fick arbete (39 955).
  • 7,0 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden.
  • 3 250 personer varslades om uppsägning (5 301).
  • 28 430 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (30 237 ).
  • 205 596 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (207 951).
  • 179 981 personer deltog i program med aktivitetsstöd (181 527).

    *4,3 (4,4) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,7 (3,8) procent deltog i program med aktivitetsstöd. 

Januari 2015 jämfört med januari 2016

Månadsstatistiken för februari publiceras den 10 mars klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

SCB:s arbetskraftsundersökning

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:

Mats Wadman, analyschef
010-488 41 77

Ytterligare information:

Andreas Mångs, analytiker
010-488 31 94

Presskontakt:

Anna-Lena Immo, pressekreterare
010-488 35 99