Pressmeddelande, 
1 februari 2016

Rapport om nya regler kring insatser för arbetssökande

Så ska sysselsättningsfasen avvecklas

Från den 1 februari ska inga nya arbetssökande anvisas till sysselsättningsfasen. I stället öppnas en rad andra möjligheter till stöd för den som varit utan arbete en längre tid.

Arbetsförmedlingen inleder nu avvecklingen av sysselsättningsplatserna inom det som tidigare kallades Fas 3.  Samtidigt avskaffas de fasta tidsgränser som påverkat vilket stöd en arbetssökande kunnat få inom Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. I stället ska alla, oavsett hur länge man varit inskriven som arbetslös, få ett mer individanpassat stöd baserat på en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Det framgår i en ny rapport från Arbetsförmedlingen om avvecklingen av sysselsättningsfasen.

- Avskaffandet av de fasta tidsgränserna, som skapade en stelhet i stödet till långtidsarbetslösa, är ett stort steg som nu öppnar helt nya möjligheter, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör. 

- Vi kommer nu att kunna ge ett mer individuellt utformat stöd till de som i dag är i sysselsättningfasen. Många av dem står långt från arbetsmarknaden och behöver en kedja av insatser för att få ett jobb.  

Drygt 39 000 personer är inskrivna i sysselsättningsfasen.  De kommer nu att erbjudas bland annat: 

 • Yrkesinriktade kurser på folkhögskolor i längst 24 månader. Utbildningarna ska vara riktade mot yrken där det är brist på arbetskraft.
 • Deltidsstudier vid KomVux, universitet och högskola i sex månader, vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin.
 • Svenska för invandrare i tolv månader i stället för dagens sex månader.
 • Studiemotiverande kurser vid folkhögskolor.
 • Arbetsträning på arbetsplatser.

Sedan tidigare har deltagarna i sysselsättningsfasen också möjlighet till extratjänster i välfärden.

Den som i dag har en sysselsättningsplats kan under en övergångstid vara kvar eller byta till en ny anordnare. Alla sysselsättningsplatser ska vara avvecklade den 31 januari 2018.

Fakta/deltagare i sysselsättningsfasen

 • Drygt 39 000 personer är inskrivna i sysselsättningsfasen (januari 2016).
 • De har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa i minst 3-4 år.
 • 45 procent är kvinnor, 55 procent män.
 • 54 procent är 50 år eller äldre
 • 58 procent är inrikes födda, 42 procent utrikes födda
 • 38 procent har en funktionsnedsättning
 • 34 procent har en förgymnasial utbildning, 45 procent har en gymnasial utbildning och 21 procent en eftergymnasial utbildning.


Tillägsinformation

Kontakt

Presskontakt:

010-486 10 00

Följ oss på Twitter @PressAf