Pressmeddelande, 
16 januari 2016

Arbetsförmedlingen inför nytt arbetssätt

Vill fånga upp nyanlända kvinnors kompetens

Arbetsförmedlingen inför ett nytt arbetssätt för att bättre fånga upp den kompetens som finns hos alla nyanlända, inte minst hos kvinnorna. Det handlar om att kartlägga alla nyanländas utbildning och erfarenhet på ett likvärdigt sätt.

Det har gått fem år sedan Arbetsförmedlingen fick ansvar för nyanlända invandrare genom etableringsuppdraget.

En särskild utmaning har varit att ge kvinnor insatser som praktik, arbetsmarknadsutbildning eller subventionerade anställningar, på samma villkor som männen. I dag är det till exempel betydligt fler män än kvinnor som har instegsjobb eller nystartsjobb.

För att utjämna skillnaderna har tio arbetsförmedlingskontor testat ett nytt arbetssätt under 2015, som visat sig ge goda resultat när det gäller att synliggöra kvinnornas kompetens. I år ska det införas inom hela Arbetsförmedlingen.

–  Vi har tagit fram ett nytt, mer strukturerat arbetssätt för att säkerställa att vi fångar upp allas kompetens, även kvinnornas. Det är en förutsättning för att de ska kunna utnyttja sin etableringstid och komma närmare arbetsmarknaden, säger Mirelle Gyllenbäck, projektledare på Arbetsförmedlingens enhet för integration och etablering.

Det nya systematiserade arbetssättet innebär till exempel att alla arbetsförmedlare använder en ny checklista, där de ställer samma frågor till samtliga nyanlända inom etableringsuppdraget.

Tanken är att den nya metoden också ska underlätta för Arbetsförmedlingens handläggare inom etableringsuppdraget, som har fått ansvar för allt fler personer. Antalet deltagare i etableringsuppdraget fortsätter att öka stadigt och var i slutet av året uppe i drygt 53 000 personer.


Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:

Mirelle Gyllenbäck
projektledare
010-488 01 05

Presskontakt:

Anna-Lena Immo, pressekreterare
010-488 35 99

Följ oss på Twitter
@PressAf