Pressmeddelande, 
21 december 2015

Peab och Arbetsförmedlingen skriver avsiktsförklaring om samverkan

Peab och Arbetsförmedlingen samverkar för snabbare integration

Peab har signerat en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen med ambitionen att under 3 år ta emot minst 100 nyanlända i anställning, praktik eller yrkeskompetensbedömning. Den 12 oktober i år presenterade regeringen 100 klubben, ett initiativ och upprop i syfte att få företag att verka för att fler nyanlända kommer in i arbetslivet.

Regeringen vill tillsammans med de företag som är beredda att ta emot minst 100 nyanlända skapa möjligheter utifrån varje enskilt företags förutsättningar och behov. Exempel på insatser är snabbspår, yrkeskompetensbedömning, arbetsmarknadsutbildning, validering av kunskap, instegsjobb, nystartsjobb, arbetspraktik och arbetsträning med handledare.

- Migration är en av de viktigaste framtidsfrågorna och i den situation som nu råder måste alla samverka för att bättre ta till vara på nyanländas kunskap och erfarenhet. Som stor samhällsaktör vill vi självklart verka för integration och på så sätt driva en positiv samhällsutveckling, säger Tina Hermansson Berg, personaldirektör på Peab.

- Genom sin storlek har Peab ett stort nätverk och kontaktytor som är väldigt värdefulla för de som är nya i Sverige, säger Annika Pegelow, biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen i Skåne.

Samtidigt har Peab ett kontinuerligt rekryteringsbehov, men rekryteringarna inom bygg hämmas av bristsituationen inom många byggyrken.

- På sikt kan satsningen på nyanlända både gynna integrationen och förbättra situationen för bristyrken inom byggbranschen, konstaterar Annika Pegelow.

- Byggsektorn är en het arbetsmarknad och det är därför nödvändigt att tillföra kompetens för att klara försörjningen framåt. En snabbare integration och bättre tillvaratagande av nyanländas kompetens är en viktig förutsättning för tillväxt, menar Tina Hermansson Berg.

Fakta

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 13 000 anställda och en omsättning överstigande 43 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på Nasdaq Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Tillägsinformation

Mer information

Kontakt

För kommentarer:

Gösta Sjöström, informationschef Peab
0733-37 10 10

Tina Hermansson Berg, personaldirektör Peab
0733-37 42 51

Ytterligare information:

Annika Pegelow, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen i Skåne
0705-10 74 76

Presskontakt:

Lena Lithner Soutkari, pressansvarig Arbetsförmedlingen
010-486 97 20