Pressmeddelande, 
10 september 2015

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2015

Ingen större förändring av arbetslösheten

I slutet av augusti var 367 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det är 4 000 färre än samma månad i fjol. Därmed fortsätter trenden med en svag minskning av arbetslösheten.

- Vi ser att antalet inskrivna arbetslösa minskar bland ungdomar och personer som står nära arbetsmarknaden. Samtidigt är det en tydlig tillväxt av inskrivna arbetslösa födda utanför Europa, vilket kan kopplas till inflödet av nya arbetssökande genom etableringsuppdraget, säger Mats Wadman, analyschef vid Arbetsförmedlingen.

367 000 personer (16-64 år)var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i slutet av augusti, jämfört med 371 000 personer för ett år sedan (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd). Det innebär en nästan oförändrad nivå på arbetslösheten. I augusti var  7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften inskrivna som arbetslösa (7,8 procent i augusti 2014).

Totalt 188 000 inrikes födda var inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i  augusti, 20 000 färre än samma månad förra året. Även bland personer födda i Europa syns en minskning, från 43 000 till 42 000. Samtidigt är det en fortsatt ökning av antalet utomeuropeiska inskrivna arbetslösa, från 120 000 i augusti förra året till 137 000.

- Många är i behov av olika typer av stöd , det handlar om allt från utbildning till praktik hos arbetsgivare. Här har vi, tillsammans med andra aktörer i samhället och på arbetsmarknaden, ett mycket stort ansvar för att snabba på etableringen på arbetsmarknaden, säger Mats Wadman.

Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) fortsätter att minska tydligt. I slutet av augusti var 73 000 ungdomar inskrivna som arbetslösa,  en minskning med 11 000 på ett år. Samtidigt var det färre nya arbetslösa som skrev in sig på någon arbetsförmedling i augusti, 29 000 jämfört med 32 000 förra året. Av dem var 11 000 ungdomar (18-24 år), nästan 3000 färre än i fjol.

Kort om arbetsmarknaden i augusti

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2014.

  • 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (7,8).* Sammanlagt 367 132 personer (371 068)
  • 38 081 personer fick arbete (40 373)
  • 6,8 procent av de inskrivna arbetslösa övergick arbete under månaden (7,2)**
  • 2 230 personer varslades om uppsägning (3 294)
  • 28 796 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (31 995)
  •  202 733 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (210 796)
  • 164 399 personer deltog i program med aktivitetsstöd (160 276)

*4,3 (4,4) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,5 (3,4) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

**Andel till arbete beräknas utifrån antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program) som går till arbete innevarande månad dividerat med inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program) föregående månad plus antalet nyinskrivna arbetslösa innevarande månad.

Augusti 2015 jämfört med augusti 2014

Månadsstatistiken för september publiceras den 12 oktober klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

SCB:s arbetskraftsundersökning

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:
Mats Wadman, analyschef,
010-488 41 77

För information:
Andreas Mångs, analytiker,
010-488 31 94

Presskontakt:
Anna-Lena Immo, pressekreterare,
010-488 35 99

Följ oss på Twitter: @PressAf